Mag salaris worden ingehouden van een arbeidsongeschikte werknemer die met vakantie gaat?

Peter is 45 jaar en werkzaam als ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Den Haag. Na ongelukkig te zijn gevallen met zijn fiets, is Peter genoodzaakt zich ziek te melden. Het lijkt een kwestie van weken voordat Peter weer aan het werk kan, maar dat valt uiteindelijk erg tegen. Na ruim een jaar is hij nog steeds niet in staat zijn werk op te pakken. Wel voelt hij zich weer sterk genoeg om met zijn gezin twee weekjes op vakantie te gaan in het zo bij hen geliefde Portugal. Als hij na thuiskomst zijn loonstrook bekijkt, valt hem op dat over zijn twee vakantieweken een korting van 30% is toegepast. Peter vraagt zich af of dit wel klopt en neemt contact op met het CNV.

Juist over dit onderwerp heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in december 2021 uitgelaten. Dat het salaris van een werknemer die gedeeltelijk of volledig niet in staat is zijn werk te verrichten na verloop van tijd gekort mag worden, staat niet ter discussie. Voor rijksambtenaren bedraagt de korting 30% van het loon over de niet gewerkte uren. De korting gaat in na 52 weken ziekte. Het Europese Hof oordeelt echter dat tijdens het opnemen van vakantie altijd 100% loon moet worden doorbetaald.

Wij willen de lezers niet overrompelen of vermoeien met alle overwegingen die het Europese Hof tot haar oordeel hebben doen komen. De kern van het verhaal is dat ziekte in beginsel onvoorzienbaar is en los staat van de wil van de werknemer. Daarom stelt het Europese Hof dat de financiële positie van de werknemer, tijdens zijn vakantie, gelijk gesteld moet worden aan die waarin de werknemer volledig aan het werk is. Een korting op het vakantieloon is dus niet toegestaan.

De juristen van het CNV zijn blij met het oordeel van de Europese rechter. Leden die twijfelen aan een juiste salarisbetaling tijdens hun vakantie, worden opgeroepen om zich te melden bij CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1001 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.