Al het nieuws

Succesvol verweer tegen lagere functie en minder loon

Hans werkt al 15 als chauffeur voor een gemeente in het noorden van het land. In 2013 is zijn arbeidsovereenkomst aangepast omdat hij bepaalde diensten niet meer kon draaien. Een essentieel onderdeel van zijn taakomschrijving, waarop ook zijn loon is gebaseerd, is in 2018 bij een nieuwe indeling van het functiehuis komen te vervallen. Feitelijk bestond zijn functie toen niet meer.

Na herinrichting en actualisatie van het functiehuis is de werkgever het gesprek aangegaan met Hans. Het ging erover dat de baan niet meer in de oude vorm bestond en dat het werk dat op hem van toepassing zou zijn lager was ingedeeld. In de betreffende cao geldt weliswaar een garantieregeling, maar om aanspraak te maken op die functie en dus een hogere inschaling van het loon zou Hans bepaalde ritten moeten rijden c.q. diensten draaien. In dit geval was zijn werkgever van oordeel dat hij alle taken behorende bij de hoger ingedeelde functie diende op te pakken en uit te voeren of akkoord moest gaan met de lagere functie en het mindere loon.

Afbouwschema

Omdat Hans om hem moverende redenen niet de door zijn werkgever opgelegde diensten kon en wilde draaien, was het aanspraak maken op de hogere functie niet aan de orde. Wel was zijn werkgever zonder juridische tussenkomst van CNV Overheid bereid geweest om hem volgens een afbouwschema van twee jaar geleidelijk naar het lagere loon te laten toegroeien. Hans kon zich daar niet direct in vinden en was volgens de jurisprudentie en de wet ook niet verplicht om direct met het voorstel van zijn werkgever in te stemmen.

Gunstigere regeling

Na diverse overleggen tussen zijn werkgever, Hans en diens juridisch adviseurs is ingestemd met een andere, voor hem gunstigere afbouwregeling dan zijn werkgever in eerste instantie voor ogen had. Zo is de afbouwregeling over een langere periode (drie jaar) van toepassing en blijft hij tot aan zijn pensioen over acht jaar de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering/dertiende maand nog conform de oude indeling en het loon ontvangen. Ook de pensioenopbouw vindt nog plaats op basis van het oude loon op kosten van de werkgever.

Dit verhaal stond eerder in MijnVakbond 2 van juni 2021