Al het nieuws

ABP stopt met beleggen in fossiele brandstofproducenten

Pensioenfonds ABP stopt versneld met de beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen). Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel verkocht zijn. ABP heeft zo’n €15 miljard hierin belegd, oftewel bijna 3 procent van het totale vermogen.

De fossiele beleggingen waren de afgelopen maanden veel in het nieuws. Ambtenaren en onderwijzers demonstreerden voor het versneld uitfaseren, ruim honderd deelnemers stapten naar de rechter en Nederlandse universiteiten gingen ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen.

CNV Onderwijs en CNV Overheid hebben er bij het pensioenfonds op aangedrongen te stoppen met het beleggen in bedrijven voor fossiele brandstoffen. De bonden waarderen dat er geluisterd is naar de standpunten van sociale partners, onderwijspersoneel en ambtenaren. Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en namens CNV bestuurder van ABP: ‘Het grote vermogen van ABP stelt het fonds in staat bij te dragen aan een betere leefwereld voor de deelnemers door te letten op de duurzaamheid van beleggingen. De klimaatveranderingen blijken steeds grotere gevolgen te hebben. Het werd tijd om iets te doen. Praten hierover met de producenten van fossiele brandstoffen heeft uiteindelijk te weinig opgeleverd. Vandaar dit ingrijpende besluit. Het ABP denkt hiermee goed te doen.’

Geen negatief effect

ABP verwacht dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de opbouw van de pensioenen. Het doel is en blijft een goed pensioen voor alle deelnemers. Waarbij zij aangegeven dat je ervan moet kunnen genieten in een leefbare wereld.

Volgens ABP zijn klimaatrisico’s op termijn financiële risico’s. Ook De Nederlandsche Bank wijst daar op. Al vele jaren op rij presteert APG (de pensioenuitvoerder van ABP) boven de benchmark. Het pensioenfonds heeft er alle vertrouwen in dat zij dit in de toekomst voor alle deelnemers blijven realiseren. Het scenario is doorgerekend en op basis daarvan worden op termijn geen negatief effecten voor de deelnemers verwacht.

Andere veel gestelde vragen en antwoorden over deze koerswijziging kun je lezen op de website van ABP