Al het nieuws

CNV-advies uitvoeringsorganisaties overhandigd aan staatssecretaris Knops

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken kreeg vandaag het rapport ‘CNV adviezen van werkvloer aan kabinet’ uit handen van voorzitters Patrick Fey (CNV Overheid) en Piet Fortuin (CNV Vakmensen en Vakcentrale). Ook vakbondsleden Robert Jan de Vries en Bob Bouwhuis waren hierbij aanwezig.

Staatssecretaris Knops is lid van de ministeriële commissie uitvoeringsorganisaties. Hij was blij met de concrete adviezen van het CNV aan het kabinet. In het rapport staan de belangrijkste aanbevelingen die voortkomen uit de CNV-enquête die werd ingevuld door medewerkers van de Belastingdienst, CAK, CBR, DUO, SVB en UWV. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties opdrachten krijgen, waarvan zij op voorhand al weten dat ze onuitvoerbaar zijn. Dit komt omdat voorafgaand aan politieke besluiten niet wordt gesproken met de werkvloer. Heel frustrerend, terwijl de oplossingen ook voor de hand liggen: ‘Benut onze kennis’, ‘respecteer ons werk’, ‘geef ons ruimte om zelfstandig te handelen.’

Schaf de ‘oekaze Kok’ af

Niet goed uitgevoerde wetten en regels hebben een enorme maatschappelijke impact. We mogen dan ook van geluk spreken dat uitvoeringsorganisaties beschikken over veel bekwame medewerkers. Door deze kennis te gebruiken en wetten voor besluitvorming te toetsen aan uitvoerbaarheid kan veel ellende worden voorkomen.

Een van de aanbevelingen is dan ook dat er meer kennisoverdracht en informatie uitwisseling moet komen tussen Kamerleden en uitvoeringsambtenaren. Schaf de zogeheten ‘oekaze Kok’ af, waardoor er wel rechtstreeks contact kan zijn tussen politiek en ambtenaren. Maak vaker gebruik van technische briefings. CNV vindt het daarbij essentieel dat er heldere spelregels worden opgesteld ter bescherming van de ambtenaar in het rechtstreekse contact met politici.

Klantcontact is belangrijk

Fysieke loketten van de overheid zijn in de afgelopen jaren wegbezuinigd. Door digitalisering is er een groep burgers die niet altijd de weg kan vinden naar de goede overheidsinstantie. Klantcontact is volgens jullie juist belangrijk, omdat zo problemen of fouten snel worden gesignaleerd en opgelost. CNV roept het kabinet dan ook op om in wet- en regelgeving meer ruimte te laten aan de uitvoeringsorganisaties om met de bedoeling van de wet aan de slag te gaan. Erken het belang van professionele ruimte voor ambtenaren en zet het belang van de burger centraal.

Kritisch op onszelf

Maar CNV is ook kritisch op zichzelf. Als vakbond moeten we voortaan meer ruimte voor toetsing inbouwen, voorafgaand aan het tekenen van overeenkomsten met de overheid.

Nu jullie adviezen aan de staatssecretaris zijn overhandigd verwachten wij dat er ook echt wat gaat veranderen. Wij roepen de politiek op: ‘Leer hiervan, maak gebruik van de kennis van ambtenaren en voorkom daarmee grote miskleunen waarvan de burger de dupe wordt.’

Lees alle adviezen onderaan dit artikel.

Vandaag in Trouw is de ingezonden brief van Piet Fortuin en Patrick Fey geplaatst. Lees hier deze brief.