Meetup over coronarichtlijnen Dienst Justitiële Inrichtingen.

De meningen zijn verdeeld over de vrijheid die een vestigingsdirecteur heeft om eigen beleid te maken rond de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een flitspeiling van CNV Overheid onder de leden werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Tijdens een digitale meetup op 3 februari wil de bond hierover met leden en niet-leden in gesprek.

Iets meer dan één derde van de respondenten oordeelt goed tot heel goed over de vrijheid die een vestigingsdirecteur heeft om eigen beleid te maken rond de coronamaatregelen. De rest ervaart het als slecht tot zeer slecht.. Ook lopen de meningen sterk uiteen over de vraag of collega's zich aan de richtlijnen houden: 44 procent vindt van wel en 49 procent zegt van niet. Op de vraag bij de flitspeiling of medewerkers op de hoogte zijn van het beleid als er coronabesmettingen voorkomen in de inrichting, reageert het overgrote deel positief. Hetzelfde geldt voor de vraag of onafhankelijk onderzoek per inrichting zou moeten plaatsvinden om na te gaan of de maatregelen rond corona voldoende zijn. Meer dan 83 procent van de respondenten is het hiermee eens.

In de open vragen van de korte enquête, die door veel leden is ingevuld, komt vooral terug dat medewerkers willen dat er vanuit het hoofdkantoor duidelijke richtlijnen komen en dat erop wordt toegezien dat deze richtlijnen adequaat worden opgevolgd.

Zorgen en knelpunten

CNV Overheid-voorzitter Patrick Fey gaat tijdens een digitale meetup op woensdag 3 februari van 19.30 tot 20.30 uur in gesprek met leden en niet-leden over hun ervaringen met werken bij DJI in deze coronatijd en de maatregelen die worden genomen om hen en de gedetineerden te beschermen. Aan de hand van een aantal stellingen wordt onderzocht welke zorgen er leven, welke knelpunten er zijn en welke onderwerpen nu actueel en belangrijk worden gevonden.

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden dus meld je aan en roep je collega's op dit ook te doen! (de link naar de meet-up ontvang je direct na inschrijving in je mail).