Al het nieuws

Leden aan zet: teken de petitie #goedeprovinciesnu

In maart hebben de vakbonden het overleg voor een nieuwe cao Provincies opgeschort. Tijdens digitale bijeenkomsten hebben de gezamenlijke vakbonden hun leden hierover bijgepraat. In de bijlage een overzicht van de verschillen van inzetten.

Maandenlang thuiswerken, een hogere productiviteit en een toegenomen werkdruk toeneemt. Toch blijft de waardering voor het harde werk achter. Met een loonbod van de werkgever van 0,6 gaat het personeel in deze sector er ten opzichte van de huidige inflatie van 1,9 procent zelfs op achteruit! Daar komt nog eens bij dat er geen afspraken met de werkgever zijn te maken op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Eis voor 2,5 procent meer loon

CNV Overheid is daarom samen met het FNV een petitie gestart. De leden zijn nu aan zet om de eis voor 2,5 procent meer loon, een eerlijke thuiswerkvergoeding en afspraken rondom duurzame inzetbaarheid kracht bij te zetten door deze Teken dan nu de petitie via deze link te ondertekenen. Dat kan tot 21 mei. Om de steun van de leden te onderstrepen, zullen de bonden de ondertekende petitie aan de werkgeversdelegatie overhandigen. Meer informatie over waar, hoe en wanneer volgt nog.