Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale Sector

‘Wij hebben vrijdag voor de Provinciale Sector een onderhandelaarsakkoord gesloten met loon in procenten en centen. De centen komen vooral terecht bij de medewerkers met lagere inkomens’, duidt CNV-onderhandelaar Arno van Voorden op het verbeteren van de koopkracht. De cao loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Met terugwerkende kracht worden de functieschalen vanaf 1 januari 2022 verhoogd met €75,- bruto op basis van een fulltime dienstverband. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3 procent verhoogd. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4 procent. Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van €2.184,- bruto per maand. Deze afspraken zullen uiterlijk bij het salaris van de maand november 2022 worden doorgevoerd.

Als waardering voor de door ieder getoonde flexibiliteit tijdens en na de coronamaatregelen en de bijkomende kosten, ontvangen werknemers een eenmalige flexibiliteits-/thuiswerkvergoeding van maximaal €500,- bruto op basis van een voltijd dienstverband.

Verbetering ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt een aangepaste wetgeving op het gebied van gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof in werking. Besloten is daarom de regeling in de cao over ouderschapsverlof als volgt aan te passen:

  • aanvulling tot 100 procent loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof
  • aanvulling tot 75 procent loondoorbetaling tijdens opname van de aansluitende 4 weken (week 10 t/m 13)

Werknemers worden verder in staat gesteld voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde ‘lief- en leeddagen’ toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen. Aanvragen worden in principe gehonoreerd.

Mooi en eigentijds

Arno van Voorden, bestuurder en cao-onderhandelaar van CNV Overheid: ‘Het bijzonder verlof kan breder en daardoor meer divers worden ingezet. Het ouderschapsverlof wordt langer en betaald! Dus aan jong en oud is gedacht, of krijgt de komende maanden een plek in de cao. Want de thema’s duurzame inzetbaarheid en tijd- en plaatsbewust werken, waar samen hard aan is gewerkt, worden nog verwezenlijkt. Kortom CNV en de overige bonden blijven met de werkgever aan de slag om de cao voor de provinciale sector mooi en eigentijds te houden.’ Hij legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden van CNV Overheid.

Er is nog meer afgesproken in het onderhandelaarsakkoord. Onder andere over diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’), studieverlof en een vaste thuiswerk- en internetvergoeding.

Houd de cao-pagina in de gaten