Workshop: loslaten


Het is herfst geworden….

De bomen laten de blaadjes vallen en we raken niet in paniek

23 november
19:00


Het loslaten geeft nieuwe voeding aan de bodem en wat in eerdere jaren losgelaten is zorgt ervoor dat er weer nieuw leven komt aan de boom.
Wat betekent dat voor ons eigen leven?

Nelson Mandela heeft dit in een gedicht mooi verwoord:

Loslaten is niet anderen
bekritiseren of reguleren,
maar te worden wat ik
droom te kunnen zijn.
Loslaten is
niet spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is
Minder vrezen en meer beminnen.

In de online workshop Loslaten gaan we samen zoeken naar wat dit woord voor ons inhoudt en hoe dit op een positieve manier kan uitwerken in ons eigen leven.

Munda Tromp, workshopgever CNV Connectief