Al het nieuws

Eindelijk cao-akkoord Rijk

CNV redelijk tevreden

Er is – na lang en moeizaam onderhandelen - een akkoord over een cao Rijk. Alle medewerkers krijgen een loonsverhoging van 2 procent, een eenmalige uitkering van €300,- bruto (naar rato) en een structurele thuiswerkvergoeding. De gemaakte afspraken hebben een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Over het geheel is CNV Overheid redelijk tevreden. Onderhandelaar Bart Schnoor: ‘Er is eindelijk een afspraak gemaakt over de thuiswerkvergoeding. En goed dat de werkgever meebetaalt aan de inrichting van de thuiswerkplek. We zijn minder tevreden over de lonen. Het kabinet moet volgend jaar meer geld gaan vrijmaken voor loonstijging. De prioriteit lag dit jaar blijkbaar bij andere onderwerpen. Wij merkten dat de geboden 2 procent echt het maximaal haalbare is.’

Belangrijkste punten:

- De cao heeft een looptijd van 15 maanden: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022
- Een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2021
- Eind 2021 een eenmalige uitkering van €300,- bruto (naar rato)
- Schoonmakers komen per 1 januari 2022 in het Functiegebouw Rijk: per saldo betekent dit voor hen een loonsverhoging
- De vaste toelage onregelmatige dienst wordt over het jaar 2021 verdubbeld, van €37,50 naar €75,- euro
- Thuiswerkvergoeding over 2021: €430,- netto. Over 2022: €2,- per dag. €750,- per vijf jaar voor inrichting en stoffering thuiswerkplek.
- Recht op onbereikbaarheid buiten werkuren
- Verlofsparen verruimd van 50 naar maximaal 100 weken.

Leden hebben een nieuwsbrief ontvangen over de resultaten. Zij kunnen stemmen over het akkoord tot zondag 31 oktober 20 uur.