Al het nieuws

Leiden cao-onderhandelingen Rijk tot acties?

In het najaar van 2020 verzochten wij de werkgever Rijk om de cao-onderhandelingen voor de cao van 2021 en verder te starten. Eind 2020 hadden de bonden hun cao-inzetbrief klaar. Pas in maart kwam de werkgever met een mondeling wensenlijstje. Wij als bonden vonden dit verhaal van de werkgever zo slecht – 1% loonsverhoging en verder alleen maar verslechteringen – dat we de werkgever vroegen om eerst met het kabinet te gaan overleggen en dán met een beter bod te komen. Dat betere bod wijkt echter nog steeds ver af van de cao-inzet van de bonden. De vraag is daarom: hoe gaan we nu verder?

Verkennende gesprekken

Op maandag 10 mei 2021 voerden we met alle betrokken partijen een verkennend gesprek. Tijdens het gesprek was de sfeer positief. De verkenning leidde echter niet tot het hervatten van de onderhandelingen.

Reacties leden op schriftelijk cao-bod van werkgever

Op maandag 7 juni, bijna een halfjaar na de start van de onderhandelingen, presenteerde de werkgever Rijk een nieuw schriftelijk cao-bod. Dit bod wijkt ver af van de cao-inzet van de bonden. Daarom vroegen wij aan jullie om op het bod te reageren. Per thema ontvingen we van jullie een aantal rake reacties:

De inflatie stijgt, we gaan dus wederom achteruit in koopkracht. Het flutargument dat we in 2020 zoveel gekregen hebben is ook niet valide.

Reactie op loonbod

Het RVU-voorstel vind ik diepdroevig. Het gros van de collega's komt hier dus niet voor in aanmerking. Een minister van sociale zaken maakt allerlei afspraken met partijen, maar de Rijksoverheid geeft er niet of nauwelijks invulling aan. Je zou verwachten dat de Rijksoverheid hierin het goede voorbeeld zou geven.

Reactie op het bod voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Het voorstel voor 100 euro voor een sport is echt een enorme verslechtering t.o.v. de huidige regeling. Hoezo stimuleren gezonde leefstijl? Absoluut Afblijven!

Reactie op de sportbijdrage

Als medewerker toezicht, met een grote woon-werkafstand, zonder fatsoenlijk ov op die route, ga ik daar dus gewoon op verliezen; OV kan niet echt, eigen auto kost veel, reisvergoeding wil men minderen en de compensatie van uitruil gaat er dan ook nog af.

Reactie op de reisvergoeding

Hybride werken: leuk bedacht, maar het afwentelen van de kosten van huisvesting op werknemers zonder fatsoenlijke tegemoetkoming? Wonen is duur, betaalt het Rijk ook mee aan de hypotheek?

Reactie op de thuiswerkvergoeding

Het cao-aanbod is uitermate teleurstellend. Beter geen nieuwe cao en/of akkoord, en dus geen loonsverhoging, dan deze zoveelste uitgeklede cao.

Algemene reacties

Slecht bod

Uit de reacties blijkt dat het bod van de werkgever te slecht is om serieuze onderhandelingen te kunnen starten. Dit hebben we op donderdag 10 juni aan de werkgever Rijk laten weten. De werkgever Rijk was onder de indruk en geraakt door de reacties. Toch wordt er vastgehouden aan het standpunt dat dit bod het startpunt is voor nieuwe onderhandelingen.

Wij kunnen op basis van dit bod niet verder onderhandelen. We gaan nu met de bonden overleggen hoe we na de zomervakantie verdergaan. Worden het acties en zo ja, wat voor soort acties?

Denk jij met ons mee over de te voeren acties?

We weten nog niet welke acties gaan plaatsvinden en hoe we dat gaan aanpakken. Volg de nieuwsberichten op de sectorpagina Rijk voor nieuwe ontwikkelingen.

Suggesties voor acties zijn overigens welkom! Denk met ons mee en deel jouw idee.

> Deel jouw idee