Onderhandelingen cao Rijk in spannende fase

Op 10 mei zijn de vakbonden en de werkgever Rijk begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Rijk. De vakbonden hebben ieder hun eigen inzet. Gezamenlijk zijn onze speerpunten loon, RVU en verbetering van de sociale veiligheid. De werkgever koos ervoor om in zijn inzetbrief vaag te zijn. Maar tijdens de onderhandelingen kwamen de eerste concrete voorstellen op tafel.

Meeroosteren en nachtdienstontheffing

De werkgever wil meeroosteren de norm maken binnen de Rijksdienst. Traditioneel roosteren blijft dan bij uitzondering mogelijk. Verder wil de werkgever dat de nachtdiensten door meer werknemers worden gedaan. Daarom stelt hij voor om (met een overgangsregeling) de verplichte nachtdienstontheffing vanaf 55 jaar om te zetten in een vrijwillige nachtdienstontheffing vanaf 58 jaar.

PAS-regeling en IKB-leeftijdsuren

De PAS-regeling is gericht op het bieden van hersteltijd aan oudere medewerkers. Daarnaast heeft de oudere medewerker nu een aantal extra IKB-leeftijdsuren. De werkgever wil toe naar een verlofspaarregeling die voor iedereen gelijk is, ongeacht leeftijd. Daarvoor wil hij de IKB-leeftijdsuren en de PAS-regeling vervangen door een gelijk aantal IKB-uren voor alle werknemers. Werknemers kunnen dan zelf kiezen hoe zij deze uren willen sparen en opnemen. Voor deze aanpassing wil de werkgever een overgangsregeling afspreken.

Hoe verder?

Wij weten natuurlijk dat veel medewerkers grote waarde hechten aan de nachtdienstontheffing en de PAS-regeling. De werkgever houdt tot nu toe vast aan zijn voorstellen. Wij bekijken nu hoe we verder gaan met de onderhandelingen. Daarbij staat vast dat we willen komen tot het best mogelijke resultaat waarover de leden kunnen stemmen en natuurlijk het laatste woord hebben.