Actiedreiging in de Sociale Werkvoorziening

Het is tijd om tot actie over te gaan als de Rijksoverheid niet snel bereid is om de Sociale Werkbedrijven te helpen. Dat geven werknemers in de WSW en Aan de Slag aan in een korte enquête die we onder onze leden hebben uitgezet.

Meer loon voor iedereen noodzakelijk

Begin oktober schreven de vakbonden en werkgevers in de sectoren WSW en Aan de Slag (ADS) een gezamenlijke brandbrief naar minister Schouten. We vroegen daarin om meer financiering voor de sociale werkbedrijven en om meer arbeidsvoorwaardengeld voor het personeel. Werknemers in de WSW en Aan de Slag staat het water aan de lippen. Verreweg de meesten van hen verdienen minder dan 120 procent van het wettelijk minimum loon (WML). Juist deze kwetsbare groep werknemers voelt de gevolgen van de inflatie het hardst.

Speerpunt voor de bonden is de ophoging van het hele loongebouw. Alle salarissen moeten evenredig met het wettelijke minimum loon meestijgen. Anders gaan mensen in verschillende loonschalen straks dit allemaal verdienen. Dit leidt tot de onwenselijke situatie dat een leidinggevende hetzelfde gaat verdienen als degene van wie hij de manager is. Daarnaast wordt loopbaanontwikkeling onmogelijk als het hele loongebouw onder water staat.

Woon- werkverkeer

Een ander belangrijk punt is de aanpassing van de vergoeding van het woon- werkverkeer. Die ligt nu op € 0,10 per kilometer, terwijl het fiscaal maximum met ingang van 1 januari € 0,21 per kilometer wordt. Die 10 cent is dus veel te laag. Werknemers moeten betalen om naar hun werk te komen. We weten dat werknemers zich daarom soms zelfs ziek melden. Ze kunnen het geld eenvoudigweg niet missen. Het wordt daarom hoog tijd dat er geld bij komt. De werkgevers hebben dat geld niet. Ze kampen meestal al met grote financiële tekorten. Steun vanuit Den Haag is daarom dringend nodig.

Hoge actiebereidheid

Opvallend is de hoge actiebereidheid onder de werknemers. Meer dan de helft wil actievoeren. Zo’n 35 procent geeft aan verdere informatie te willen voordat ze actie gaan voeren. Nog opmerkelijker is het dat deze percentages ongeveer gelijk blijven als er gevraagd wordt of men eventueel bereid is te gaan staken. Dit onderstreept hoe hoog de nood is. Overigens zijn de bonden volgens de cao SW gehouden tot vredesplicht. Actievoeren kan daarom alleen met instemming van de werkgevers, of na het opzeggen van de cao door de bonden. Zo ver is nog niet, maar we bereiden ons al wel voor op stappen.

Oproep aan de minister

De minister heeft ondertussen nog niets van zich laten horen. We weten dat zij het druk heeft met onder meer de pensioenen. Maar minister vergeet onze doelgroep niet! Laten we met elkaar aan tafel gaan en dit probleem oplossen.