Al het nieuws

Akkoord cao Sociale Werkvoorziening

CNV Overheid en FNV Overheid hebben vorige week een onderhandelaarsakkoord (zie onderaan de tekst) met de VNG bereikt voor een nieuwe cao Sociale Werkvoorziening (SW). Deze geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Dat heeft veel tijd gekost, maar dat kwam omdat lang moest worden gezocht naar een betaalbare regeling om vóór de AOW te kunnen stoppen met werken.

Wie het wettelijk minimumloon (WML) verdient, krijgt twee keer per jaar (1 januari en 1 juli) de wettelijke verhoging van het minimumloon. Is het loon hoger dan het WML, dan is de verhoging van 1 januari gebaseerd op de LPO, de loonprijsontwikkeling. Die wordt eind deze maand of begin juni bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken.

Netto gunstiger

Bonden en werkgevers zijn het, zoals gezegd, ook eens geworden over een tijdelijke en volgens hen aantrekkelijke regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. De hoofdpunten: je kunt als SW-werknemer 2 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. Nu is dat 66 jaar en 4 maanden, volgend jaar wordt dat 66 en 7 maanden en geleidelijk stijgt dat naar 67 jaar in 2024. De regeling geldt voorlopig tot eind 2025, omdat dit wettelijk is begrensd. Deelnemers hieraan blijven tijdens die twee jaar formeel in dienst van hun SW-bedrijf, maar worden wel vrijgesteld van werk. Omdat het dienstverband aanhoudt, pakt dit bedrag netto gunstiger uit dan een regeling waarbij iemand uit dienst gaat. Werknemers die overwegen om deel te nemen, hebben recht op financieel advies om duidelijk te krijgen hoe het financieel voor hen uitpakt als ze stoppen met werken.

Dag extra korter werken

Niet iedere oudere werknemer zal helemaal willen stoppen met werken, maar misschien wel minder uren willen maken. Vanaf 64 jaar bestaat de mogelijkheid om een extra dag korter te gaan werken, bovenop de huidige regeling. Ook komt in de cao een mogelijkheid om een week extra vakantie te kopen. CNV Overheid gaat zo snel mogelijk aan alle leden in de SW vragen wat ze vinden van de gemaakte afspraken.