Al het nieuws

Nieuwe loontabel cao Sociale Werkvoorziening per 1 juli 2021

Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,96 procent. In het Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021-2025 (zie onderaan de tekst) is opgenomen dat de lonen voor iedereen per 1 juli meestijgen met het wettelijk minimumloon.

Het cao-akkoord is in september definitief bekrachtigd. Voor werknemers die het wettelijk minimumloon (WML) verdienen is de verhoging al toegepast. Voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen zullen de lonen met terugwerkende kracht per 1 juli worden verhoogd met 0,96 procent.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 0,96 procent. De eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW) was €28,57 en wordt €28,84.Het bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW):
was €8,58 en wordt €8,66.

Let op: foute berekening

Vanwege een fout in de berekening is via verschillende kanalen een onjuiste loontabel verspreid. Onderstaand de juiste uitwerking van de loontabel cao Sociale Werkvoorziening per 1 juli 2021.