Al het nieuws

VNG ook akkoord met cao Sociale Werkvoorziening

De cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021-2025 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op 16 september bekrachtigd. CNV en FNV stemden eind augustus al in.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 5 jaar en kan rekenen op grote steun onder de achterban. Ruim 90 procent van de leden stemden voor het akkoord dat afspraken bevat over de salarisontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en het kopen van extra verlof.

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt:

Regeling eerder stoppen met werken

Cao-partijen zijn een regeling overeengekomen om 2 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao. De regeling eerder stoppen met werken is complex. Vanwege de keuze voor een indienstvariant -wat fiscaal erg gunstig is- is het vooralsnog niet mogelijk om het ouderdomspensioen naar voren te halen. Dat is even een tegenvaller, maar cao-partijen gaan na hoe dit wel gerealiseerd kan worden.

Salarisontwikkeling

De salarisontwikkeling in 2021 voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (wml) verdienen, wordt gedekt door de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die het rijk jaarlijks aan het macrobudget WSW-klassiek toevoegt. Niet de hele LPO gaat naar salarissen, ongeveer 15 procent daarvan wordt gebruikt om de stijgende werkgeverslasten te compenseren. De LPO voor 2021 is 2,16 procent .

Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan het wml verdienen in 2 fasen uitgevoerd: per 1 juli 2021 een stijging van 0,96 procent (met terugwerkende kracht), deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021; per 1 januari 2022 een stijging van 1,2 procent (LPO-percentage (2,16 procent) min ontvangen verhoging per 1 juli 2021 (0,96 procent))

Voor de jaren 2022 - 2025 heeft het ministerie van SZW nog geen formele toezegging gedaan om de LPO uit te keren. Sociale partners gaan voor het einde van het jaar met het nieuwe kabinet in gesprek over een langjarige toezegging.

Mogelijkheid kopen extra verlof

Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om extra verlof te kopen. Doel van verlof is in eerste instantie het herstellen van de geleverde inspanning/arbeid. Samen met de vakbonden wordt de afspraak verder uitgewerkt.

Seniorenregeling

Cao-partijen zijn ook een aanvulling op de bestaande seniorenregeling overeengekomen. Ben je minimaal 5 jaar in dienst van een SW-bedrijf, dan kom je in aanmerking voor de seniorenregeling. Een medewerker van 64 jaar en ouder kan verzoeken om in totaal 2/5 (40 procent) minder te werken onder doorbetaling van 92,5 procent van het salaris. Voorbeeld: een 64-jarige medewerker die fulltime 5 dagen werkt, kan er nu dus voor kiezen om 3 dagen te gaan werken. Daarvoor moet hij dan 7,5 procent van zijn salaris inleveren.

Herschrijven cao-tekst in begrijpelijke taal

Cao-partijen zijn overeengekomen om de afspraken tweejaarlijks te evalueren. Het herschrijven en vereenvoudigen van de tekst van de cao maakt ook onderdeel uit van de evaluatie.

Meer informatie over de cao-afspraken:

Vragen over de RVU-regeling? Lees hier vragen en antwoorden

Bekijk hier het bereikte akkoord

Bekijk hier de cao-tekst over de RVU-regeling