Cao-onderhandelingen sector Werken voor Waterschappen van start

De huidige cao Waterschappen loopt af op 31 december 2022 en dus zijn we begonnen met de voorbereidingen voor nieuwe cao-onderhandelingen. Donderdag 24 november is een start gemaakt voor een nieuwe cao.

Passend bij de huidige inflatie en het signaal vanuit leden en alle overige medewerkers van de waterschappen staat een flinke loonsverhoging bovenaan de agenda. Een combinatie van centen en procenten zodat werknemers in de lagere loonschalen niet tekort wordt gedaan. Verder zijn de overgang en het betaald ouderschapsverlof belangrijk thema’s. Met een volledig betaald ouderschapsverlof worden jongere medewerkers geholpen een goede werk-/privébalans te vinden.