Al het nieuws

Definitieve cao Waterschappen 2021

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Daarmee is de tweede cao Waterschappen nu definitief. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021, en heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 31 december 2021.

Onderhandelingsakkoord

Leden hadden tot 28 april de tijd om te reageren op het onderhandelingsakkoord. De werkgevers zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel. Van de vakbondsleden ging ruim 90% akkoord.

Definitieve afspraken

Alle afspraken uit het onderhandelingsakkoord zijn nu definitief:

  • Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met € 50,- en het IKB-percentage met 0,5%. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5%.
  • Het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogd van 5.000 euro naar minimaal € 6.000,- voor 5 jaar.
  • De berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur wordt verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.
  • Aanvullend op de Wet WIEG is afgesproken het salaris aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.
  • Er is afgesproken om 5 mei in lustrumjaren als feestdag aan te merken.
  • Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om naast het kopen van IKB-verlof ook vitaliteitsuren te sparen:
    • door inzet van 50% van het PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 jonger dan 58 jaar. Voor elk vitaliteitsuur dient in elk geval ook een uur uit het IKB te worden aangekocht;
    • door inzet van het gehele PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 58 jaar of ouder waren.

Wat deze definitieve cao voor medewerkers betekent?

Alle afspraken gaan in per 1 januari 2021. Zowel het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met € 50,- als het IKB-percentage met 0,5% wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd bij de salarisbetaling van juni 2021. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5%.

Meer lezen over de nieuwe cao?

Lees alle informatie na op de cao-pagina Waterschappen. Hier kun je ook de beleidstekst, transponeringstabel en het onderhandelingsakkoord downloaden.