Onderhandelingen cao Werken voor waterschappen

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Werken voor waterschappen zijn in december 2021 gestart. Met de andere cao-partijen wisselden we onze intentiebrieven met gewenste afspraken voor de nieuwe cao uit.

Gezamenlijke inzet CNV en FNV

De wensen en standpunten in de intentiebrief baseerden we op de uitkomst van de ledenraadplegingen, die wij na de zomer samen met het FNV hebben gehouden. We hielden aparte raadplegingen voor jongeren. Tijdens de eerste onderhandelingsronde met de werkgever gaven we toelichting en maakten we afspraken om een aantal zaken uit te zoeken. In het eerstvolgende overleg op 10 februari 2022 gaan we hier verder over spreken.

Benieuwd naar de gezamenlijke inzet van CNV en FNV? Download hieronder onze intentiebrief.

Startdatum nieuwe cao

Naar verwachting komt de nieuwe cao in de loop van 2022 tot stand. Tot die tijd geldt de huidige cao.