CCOOP

De CCOOP staat voor: Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel. De CCOOP is een vakcentrale die de overkoepelende belangen behartigt van de leden van de aangesloten organisaties. Op deze pagina informatie daarover.

Logo CCOOP

Organisaties aangesloten bij de CCOOP


Doel

Jorick de Bruin

De CCOOP onderhandelt namens deze organisaties over de ABP pensioenregeling. Dit gebeurt in de Pensioenkamer van de ROP. Jorick de Bruin is onze onderhandelaar.

https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/pensioenkamer/algemeen/

Daarnaast vertegenwoordigt de CCOOP de aangesloten organisaties in de Raad voor het

Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De ROP is een overleg en adviesorgaan van werknemers en werkgevers bij de overheid. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn bijvoorbeeld

de topinkomens, klokkenluiders, normalisering ambtelijke rechtspositie

Patrick Fey

https://www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl/rop-acr/algemeen/

Tot slot wordt vanuit de CCOOP een kandidaat voorgedragen voor het ABP bestuur. Dit is Patrick Fey, tevens voorzitter van CNV Overheid en Publieke Diensten.

Werkwijze

Voorzitter Jan de Vries
Voorzitter Jan de Vries

Het CCOOP bestuur vergadert regelmatig. Aan de orde komen het ABP pensioenbeleid en de andere onderwerpen die op dat moment spelen, zoals de klokkenluiders, de Wet normering topinkomens of de normalisering ambtelijke rechtspositie. Elke organisatie is in het bestuur vertegenwoordigd. Voorzitter is Jan de Vries, tevens voorzitter van CNV Connectief.

Namens de CCOOP is er geregeld overleg in de SCO. Dit zijn de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel. De SCO is aanspreekpunt voor het kabinet en de werkgevers. In de SCO wordt tevens het overleg in de ROP en Pensioenkamer voorbereid.

De SCO bestaat uit:

  • De Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP)
  • De Christelijke Centrale Overheid- en Onderwijspersoneel (CCOOP)
  • Het Ambtenarencentrum (AC) en
  • De Centrale voor Middelbare- en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF)

 

CCOOP en Verantwoordingsorgaan

Leden van de CCOOP organisaties doen via gezamenlijke lijsten mee aan de verkiezingen voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan voert de medezeggenschap bij ABP en is de gesprekspartner van het ABP bestuur. Het gaat daarbij om de wijze waarop de ABP pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP

https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/

De CCOOP fractie en het CCOOP bestuur voeren overleg over actuele onderwerpen van belang voor de ABP deelnemers. Waar mogelijk ondersteunen fractie en bestuur elkaar.

 

Contact

  • Voor vragen over je belangen neem je contact op met je vakbond/organisatie aangesloten bij de CCOOP, zie de adressen hierboven
  • Voor vragen over je ABP pensioen kun je contact opnemen met je bond of kijken op abp.nl
  • Heb je vragen over de CCOOP zelf, mail dan naar ccoop@cnv.nl
  • Zoek je contact met de CCOOP fractie gebruik dan het mailadres van de CCOOP