Betrokkenheid van medezeggenschap en team voorwaarde bij keuzes uit menukaart NPO

Het schoolteam en de medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken zijn bij de keuzes uit de menukaart interventies NPO. Deze menukaart werd vandaag door het ministerie van OCW gepresenteerd. Juist de medezeggenschap en het team hebben het beste zicht op dat wat voor de leerlingen nodig is en welke interventies passen bij de school. Zo kan het extra geld dat uit het Nationaal Programma Onderwijs voor de scholen beschikbaar komt ook echt verschil maken in de ontwikkeling van leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Stel prioriteiten

Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: “Op dit moment hebben veel scholen hun handen meer dan vol aan alle geregel rondom corona uitval en aan verwoede pogingen niet meer vertraging te laten ontstaan. Tegen de scholen die gewoonweg de tijd niet hebben om nu al een keuze uit de menukaart te maken zeggen we dan ook: laat je niet opjagen en kies dan maar wat later. Iedere school heeft sowieso recht op een basisbedrag per leerling. Het is beter om een goede keuze voor extra’s in zorgvuldige afstemming te maken dan om onder druk te kiezen voor een interventie die later toch niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte. Dat geeft alleen frustratie, is slecht voor iedereen en zonde van het geld. Stel vooral prioriteiten, waarbij het draaiend houden van de school en het voorkomen van nieuwe vertraging de belangrijkste zijn. Daarna is er ruimte voor het in kaart brengen van de behoefte zodat er geïntervenieerd kan worden. En niet andersom.”

Hulp bij medezeggenschap

CNV Onderwijs helpt scholen -op verzoek- om medezeggenschap en team op een zo goed mogelijke manier te betrekken bij de keuzes die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden gemaakt.