bezuinigingen in mbo, hbo en wo: rekening NPO komt bij onderwijs zelf

CNV Onderwijs heeft samen met AOb en FNV Overheid onderwijsminister van Engelshoven zojuist in een brief laten weten onaangenaam verrast te zijn door de voorgenomen bezuinigingen voor het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs (wo). Uit de voorjaarsnota blijkt dat de toegezegde steunmaatregelen deels via de onderwijsbegroting weer door de onderwijssectoren zelf bekostigd moeten gaan worden. CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg: “De corona onderwijssteun NPO lijkt daarmee deels voor rekening te komen van het onderwijs zelf. Dat kan toch niet waar zijn? Het NPO is bedoeld om schade door corona in het gehele onderwijs zoveel mogelijk te beperken. De gevolgen van corona zullen nog lang doorwerken. Deze bezuinigingen pakken juist weer nadelig uit voor zowel het onderwijs als voor de studenten. En zijn daarmee ook slecht voor het welzijn van de samenleving en voor onze kenniseconomie. Wij doen dan ook een dringend beroep op het (toekomstige) kabinet en de Tweede Kamer om deze voorgenomen bezuiniging niet door te voeren.”

149 mio bezuinigen tussen 2024 en 2027

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat van 2024 tot 2027 149 miljoen euro bezuinigd moet worden in mbo, hbo en bij de universiteiten. Studenten kunnen door de nood-financiering –tijdelijk- langer gebruik maken van studiefinanciering en de Ov-studentenkaart en hebben eveneens tijdelijk ook geen terugbetalingsverplichting voor de Ov-kaart wanneer zij voortijdig de opleiding verlaten. Hierdoor ontstaat een onvoorzien gat op de onderwijsbegroting wat de onderwijssectoren klaarblijkelijk zelf moeten gaan dichten. Woestenberg: “Het is ons niet duidelijk waarom deze kosten überhaupt voor rekening van de onderwijsbegroting komen.”