Driekwart onderwijspersoneel VO wil nog geen volledige opening zonder anderhalve meter

Laat de anderhalve meter in het VO niet al vóór de zomervakantie los, zoals het kabinet overweegt. 74 % van het onderwijspersoneel ziet dit nu nog niet zitten, zo blijkt uit een flitspeiling van CNV Onderwijs. Zij hebben niet alleen zorgen om de eigen veiligheid maar ook om de continuïteit van het onderwijs. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: “Hoewel in theorie ook bij heropening de anderhalve meter tussen personeel en leerlingen nog steeds de norm is, weten we in de praktijk dat dat niet reëel is. De uitval in het voortgezet onderwijs door Corona is nu beperkt, maar dat zal anders worden als de klassen, gangen en kantines weer volstromen met honderden uitgelaten leerlingen. Voor de twee tot vijf weken school –afhankelijk van de regio- die het schooljaar nog rest moeten we dit risico niet willen lopen.”

stabiliteit in een roerig jaar

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team om een advies over loslaten van de anderhalve meter tussen leerlingen gevraagd. Verwacht wordt dat het kabinet hiermee zaterdag een besluit neemt. Woestenberg: “Ook als het kan, moet je het nu niet willen. De situatie is op de meeste scholen nu redelijk stabiel. Bureau Oberon heeft onderzocht en vastgesteld dat de meeste leerlingen gemiddeld 2,5 dag naar school kunnen. De meeste scholen werken met een A-B rooster, waardoor de leerlingen de helft van de tijd fysiek op school kunnen zijn. Natuurlijk willen ook wij en iedereen die in het onderwijs werkt niets liever dan een “normaal programma”. Maar die relatieve stabiliteit is juist nu een groot goed. Het is in niemands belang, juist niet in dat van de leerlingen en examenleerlingen, om die voor de paar resterende weken in te ruilen voor veel onzekerheid. Zieke docenten betekent plotse lesuitval en kan de examencorrectie in gevaar brengen. Het is een moeilijk schooljaar geweest, sluit dat in relatieve rust en zonder grote chaos af. Vraag niet nu van roostermakers, schoolleiders om nu wederom alles om te gooien en van surveillanten en leraren om een extra risico te lopen in het zicht van de vaccinatie. Hopelijk kunnen we na de zomer dan weer op een meer normale manier van start.”

peiling

CNV Onderwijs zette deze week een flitspeiling uit onder zo’n 5400 leden, met 1380 respondenten. 15% van deze leden wil graag zo snel mogelijk alle leerlingen weer tegelijk in de school zien. Drie op de tien willen dat ook wel, maar alleen als ze eerst gevaccineerd zijn. Ruim de helft van de ondervraagden ziet bezwaren voor de continuïteit als het aantal zieken toeneemt, voelt zich sowieso niet veilig, of vindt heropening om een andere reden onwenselijk. Overigens blijkt uit het onderzoek dat pas 25% van de respondenten inmiddels gevaccineerd is.