Houd bij volledige heropening VO rekening met examens en niet gevaccineerd personeel

Volledige heropening van het voortgezet onderwijs (VO) lijkt dit schooljaar niet wenselijk, ook niet als het OMT heropening wel veilig zou achten. Dat stelt CNV Onderwijs in een eerste reactie op de mededeling van minister-president Rutte in de persconferentie van vanavond. Onderwijspersoneel is veelal nog niet gevaccineerd, dat betekent dus uitval. De kans op meer zieke docenten en uitval zou de werkdruk en onrust in examentijd nog verder opvoeren en is daarmee ook een gevaar voor de continuïteit van die examens.

Volledige heropening niet voor de zomervakantie

Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: “Heropening ligt alleen op tafel als het OMT hierover positief adviseert. Het kabinet vraagt het OMT om advies en neemt dan pas een besluit. Het is dus allereerst afwachten of het OMT vindt dat dat verantwoord en veilig kan. Maar ook bij een positief advies nemen de risico’s voor het personeel, dat grotendeels nog niet gevaccineerd is, toe en daarmee gaat er uitval plaatsvinden. Dat geeft te veel extra werkdruk en daarmee is ook de continuïteit van het onderwijs in het geding.”