Al het nieuws

Cao GEO: leden nu aan het woord

Onderhandelingen tussen CNV, de andere bonden en de werkgevers in de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) hebben afgelopen donderdag op het laatste nippertje geleid tot een onderhandelaarsresultaat.

Werkgevers in de sector GEO wilden in november 2020 een cao afsluiten zonder loonsverhoging. Ze wilden ook geen regeling over duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers, rouwverlof, niet praten over een kortere werkweek en het pensioenakkoord niet in de overeenkomst betrekken.

Gedurende het onderhandelingstraject heeft CNV Publieke Diensten getracht de verschillen tussen de kant van de werkgever en de werknemer te verkleinen, dit is niet op alle onderwerpen gelukt. Het gesprek over de nieuwe cao verliep erg moeizaam en de leden wilden overgaan tot actie. Daarom hebben we op 29 december een ultimatum gestuurd.

Sinds 11 januari voeren we een zichtbaarheidsactie in de sector GEO met als slogan: Waarderen is Investeren. Ook de leden van de vakbonden in de sector stonden al klaar om afgelopen vrijdag te gaan staken. Maar dat zal voorlopig niet meer gebeuren. Dankzij de zichtbaarheidsacties en de bereidheid om zelfs te gaan staken, hebben de werkgevers de druk gezien en gehoord.

Er ligt daarom nu een onderhandelaarsresultaat. Het akkoord voorziet in een loonsverhoging in alle loonschalen van €45,- per 1 maart 2021, 1 procent per 1 september 2021 en de ‘heldenbonus’ van €100,- netto in maart 2021. De looptijd van de nieuwe cao zal vijftien maanden bedragen tot 1 april 2022.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Publieke Diensten legt het resultaat neutraal aan de leden voor.

Leden kunnen stemmen

Leden van CNV binnen de sector brengen nu hun stem uit over het resultaat. Zij hebben hierover een mail ontvangen. Ook hun collega’s die (nog) niet lid zijn, kunnen van zich laten horen. Zij kunnen hun stem laten horen via een mailbericht aan a.polat@cnv.nl.