Inflatiereparatie door tussentijdse loonsverhoging in cao GEO

CNV Publieke Diensten en FNV hebben een akkoord bereikt met werkgeversvereniging WENB over het tussentijds opplussen van de lopende cao GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) vanwege de hoge inflatie. Alle loonschalen worden per 1 april 2023 met 125 euro verhoogd en een eerder afgesproken loonsverhoging van 0,5% die in november 2023 zou worden doorgevoerd, wordt vervroegd naar 1 april 2023. Ook wordt het minimum-uurloon, ook voor inleners en uitzendkrachten, per 1 januari 2024 verhoogd naar 14 euro.

Geen incidentele lapmiddelen, maar structurele verhoging

CNV Publieke Diensten-onderhandelaar Aynur Polat: 'We hebben ons als bonden hard ingespannen om voor alle werknemers die onder deze cao vallen het koopkrachtverlies op te vangen met een structurele loonsverhoging. Sommige bedrijven deden zelf al wat, maar de verschillen waren groot en oneerlijk. Waar de ene werkgever forse eenmalige uitkeringen deed, bood de andere slechts een budgetcoach aan. Het aanpassingenpakket dat er nu ligt, betekent voor de laagste schalen een structurele extra loonsverhoging van 8,6%, de hoogste schalen krijgen er 5,4% bij. Dat is hard nodig, een jaar wachten tot de nieuwe cao is veel te lang. We zijn blij dat we op de slotdag van de Week van de Afvalhelden dit akkoord bekend kunnen maken.'

Tussentijdse aanpassing cao

De lopende cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024. In deze cao is de mogelijkheid vastgelegd, voor zowel de WENB als elke afzonderlijke vakbond, om bij sociaal of economische omstandigheden te vragen om de cao te wijzigen. Polat: 'We zijn blij dat het gelukt is om de huidige cao aan te passen, al was er wel actiedreiging voor nodig om de werkgevers hiertoe te bewegen.' CNV Publieke Diensten legt de afspraken uit dit akkoord met een positief stemadvies aan de leden voor. Zij kunnen tot en met 20 maart hun stem uitbrengen over de afspraken.

Afspraken

- 125 euro structureel extra voor alle schalen per 1 april 2023

- Lopende afspraak 0,5% loonsverhoging wordt vervroegd van 1 november 2023 naar 1 april 2023

- Per 1 april 2023 verhoging van 3%, vanuit de lopende cao

- Verhoging minimumuurloon per 1 januari 2024 naar 14 euro