Al het nieuws

Onderhandelingen cao GEO: grote teleurstelling

Met hoge verwachtingen gingen we voor de derde keer naar de onderhandelingstafel. Dit leidde tot een grote teleurstelling.

Waardering voor de sector

Helaas zien we dat we geen afspraken hebben kunnen maken op de belangrijkste thema’s in deze sector:

  • Gezond het pensioen halen of eerder stoppen met werken als je fysiek zwaar werk levert
  • De grote schaarste aan gekwalificeerd personeel aanpakken
  • Loonsverhoging met minstens koopkrachtbehoud

Loonsverhoging

Onze inzet was een automatische prijscompensatie en een loonsverhoging van € 100,- bruto per maand met een bodem van tenminste € 14,- per uur. Wij vinden dat je recht hebt op een eerlijk en waardevast inkomen. Door invoering van dit systeem heb je in ieder geval de garantie dat je inkomen niet minder waard wordt. De werkgevers zijn echter tegen automatische loonindexatie, met het argument dat zo’n afspraak een prijsopdrijvend effect heeft en de inflatie dan nog verder stijgt. De werkgevers zijn het er unaniem over eens dat ze dit niet willen.

Wat wil je werkgever wel?

Werkgevers bieden 2,5% loonsverhoging per 1 april 2022 en 2,5% loonsverhoging op 1 april 2023. Voor 2022 dekt dit niet eens de inflatie over 2021 (2,7%). Bovendien ligt dit ook weer onder de salarisverhoging van 3,3% van de topbestuurders. Voor de tweede periode kunnen we natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar met 2,5% zonder rekening te houden met de inflatie wordt het inflatierisico volledig bij de medewerker neergelegd.

24/7

Je werkgever wilt dat je altijd 24/7 beschikbaar bent. Je werkgever is van mening dat de normen van de ATW (60 uur per week) voor hen normaal is, terwijl jij een 38- of 40-urige arbeidsovereenkomst hebt. Volgens WENB is een zondag onderdeel van de werkweek en ze willen de medewerkers ook verplichten om 2 feestdagen te werken. Nu wordt de zondag nog op basis van vrijwilligheid gedraaid. Wanneer zondag vast onderdeel is van de werkweek willen ze de zondag onder alle medewerkers verdelen en is het ook mogelijk mensen aan te nemen specifiek voor de zondag. Zonder dat er dan een eerlijke toeslag tegenover staat. Ook wil de WENB naar de ORT-tabel kijken. Kortom: het is een compleet palet aan verslechteringen:

  • 24/7 beschikbaarheid
  • verruiming werkweek met zondag
  • vermindering toeslagen

Dit is voor ons als vakbond natuurlijk een no go.

Verlofsparen

Helaas hebben we met andere cao-partijen geconstateerd dat verlofsparen buiten de organisatie door wettelijke en fiscale belemmeringen nog niet mogelijk is. Wij van de vakbonden zijn daarom met het voorstel gekomen om tijdelijk extra verlof te sparen bij je werkgever, wat dan vervolgens overgeheveld kan worden naar een fonds.

Wederom zijn jullie werkgevers unaniem tot het besluit gekomen dat ze geen extra verlofuren op de balans willen en extra verlofsparen hiermee dus onmogelijk is.

Duurzame inzetbaarheid vs flexibiliteit

GEO-bedrijven draaien ondanks de coronapandemie op volle toeren en er wordt veel te veel overgewerkt. Overwerk mag niet structureel zijn. Vooral bij inzameling is overwerk een groot probleem, meestal op de zaterdag. Vakbonden vinden dit onacceptabel. Waar structureel werk is, hoort een vaste aanstelling. Vakbonden willen overwerk onaantrekkelijk maken voor de werkgever door te begrenzen en het overwerk duurder te maken door de overwerktoeslag pensioengevend en meetellend te maken voor je vakantietoeslag.

JUS

De werkgevers zien een jaarurensystematiek (JUS) als oplossing voor het overwerk en een betere werk-privébalans. Maar dan wel gecombineerd met werken op zaterdag én zondag. Wij van de bonden zien in een jaarurensystematiek echter nog veel onzekerheden voor de werknemer. Het is tenslotte de werkgever die uiteindelijk bepaalt door wie, waar en wanneer er gewerkt wordt. En dat is precies waar de schoen wringt, want:

- de zondag is in onze sector geen structurele werkdag;

- flexibiliteit zonder grenzen is geen verbetering van de werk-privébalans;

- en de flexibiliteit moet ook nog eens komen van de medewerkers in de lage loonschalen.

Hoe nu verder? We gaan met jou in gesprek!

Wij gaan de komende weken in aanloop naar de volgende onderhandelingsronde graag in gesprek met jullie als medewerkers. We willen jullie standpunten horen en zullen daarvoor op verschillende locaties zichtbaar zijn. We kunnen helaas niet op alle locaties zichtbaar zijn. Wil je toch laten weten wat je van het bovenstaande vindt, stuur dan een mail naar a.polat@cnv.nl of laat een reactie achter op de cao-pagina GEO. We nemen jouw punten mee naar het volgende overleg, wat gepland staat op 15 maart 2022.

Laat je stem horen en word ook lid!

Samen staan we sterker.

  • Samen voor betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit