Al het nieuws

Onderhandelingen nieuwe cao GEO gestart

De sector GEO heeft tijdens de coronacrisis aangetoond van vitaal belang te zijn voor de samenleving. Maar mensen onmisbaar vinden voor een leefbare maatschappij mag volgens CNV Publieke Diensten en de andere bonden niet vrijblijvend zijn. De nieuwe cao moet in loon en arbeidsvoorwaarden aantonen dat goed functionerende vuilophaaldiensten op waarde worden geschat.

De sector GEO is sinds de uitbraak van corona onder een enorme druk komen te liggen. Daarom moet er volgens CNV Publieke Diensten en de andere bonden ook actief beleid komen om de werkdruk en te zware fysieke en mentale belasting in de sector te verminderen. Want het is belangrijk dat iedereen gezond kan werken. Opgeteld met een beter loon en arbeidsvoorwaardenpakket maakt het, voor bijvoorbeeld jongeren, aantrekkelijker om voor zo’n vitaal beroep te kiezen. Van belang is in ieder geval dat alle medewerker in de sector voldoende inkomen hebben om fatsoenlijk rond te komen.

Werkzekerheid

Concreet gaan de bonden zich inzetten (zie inzetbrief onderaan de tekst) voor het afsluiten van langjarige cao, met een looptijd die past bij de gemaakte afspraken en moet werkzekerheid de norm zijn, evenals eerlijke beloning en koopkracht

Ook wordt ingezet op kwaliteit van werk, een evenwichtige werk- en privébalans, duurzame Inzetbaarheid en het vooruitzicht om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te halen.