Al het nieuws

Principeakkoord cao GEO: dreiging afvalinfarct van de baan

Werkgevers en werknemers in de sector GEO (grondstoffen, energie en omgeving) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De lonen gaan op 1 maart met 2,75 procent en op 1 augustus met 1 procent omhoog. Daarnaast is een eenmalige uitkering van 125 euro netto afgesproken. CNV Publieke Diensten legt dit akkoord deze week voor aan de leden.

Al in november vorig jaar werd door het CNV een principeakkoord bereikt met de werkgeversorganisatie WEMB, waarna individuele werkgevers onverwacht aan de rem trokken. Daardoor ontstond grote actiebereidheid, die bij inzamelbedrijven van huisvuil en bedrijfsafval al snel tot grote problemen zouden kunnen leiden. Als de leden instemmen met het principeakkoord is de dreiging van deze acties van de baan.

Resultaat geboekt

Aynur Polat, bestuurder van CNV Publieke diensten: ‘We zijn blij dat we dit resultaat hebben bereikt. Het blijft moeilijk te verteren dat enkele werkgevers in november niet akkoord wilden gaan. Er zijn nog veel problemen op te lossen in deze sector vooral rond veiligheid en duurzame inzetbaarheid voor werknemers die vaak zwaar fysiek werk doen.’

In de sector grondstoffen, energie en omgeving werken tienduizend mensen, waarvan drieduizend flexwerkers. Een aanzienlijk deel van de werknemers werkt in tweeploegendiensten of in een volcontinurooster.