Al het nieuws

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen

Werk jij als zzp’er? Dan kan het zijn dat je opdrachten stagneren door de coronacrisis. De overheid helpt zelfstandig ondernemers zoals jij met regelingen, waar je op korte én lange termijn gebruik van kunt maken. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is er zo een.

De tijdelijke overbruggingsregeling helpt zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis.
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal €1.503,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de uitzonderlijke situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Hoe ziet de regeling eruit?

Wanneer je aanspraak wilt maken op de Tozo, dan dien je een aanvraag in bij de gemeente. Zij behandelen jouw dossier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Zo ziet de regeling eruit:

 • Je aanvraag wordt versneld behandeld, omdat de toets op levensvatbaarheid niet wordt toegepast.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal €1.503,31 per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Wie mag er aanspraak doen op de nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Alleen dan mag je gebruik maken van de regeling. Om voor de tijdelijke regeling in aanspraak te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland. Woon je buiten Nederland, dan kom je dus niet in aanmerking.

De eisen op een rij:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Wanneer gaat de regeling van start?

De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen hier nog niet over beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Kun je niet wachten en wil je nu al financiële ondersteuning aanvragen? Dan kun je alvast een voorschot aanvragen bij de gemeente waar je woont. Daarvoor wordt de gewone voorschotbehandeling uit de Participatiewet gebruikt, meldt de VNG. Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot.
Heb je nog wat financiële middelen achter dan hand, wacht dan even met het doen van een aanvraag. Wanneer je de aanvragen spreidt, dan ontlast je jouw gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerst geholpen. Sommige gemeenten schakelen een aparte uitvoeringsorganisatie in. Kijk dus altijd even op de website van je gemeente, voordat je contact met hen opneemt.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).