Conclusie onderzoek: werkgevers doen onvoldoende om werknemers te vinden en houden

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert na een onderzoek dat werkgevers onvoldoende doen om personeel te vinden en te behouden. ‘Een gemiste kans in deze krapte op de arbeidsmarkt,’ zegt voorzitter CNV Connectief Patrick Fey. ‘Werkgevers kunnen zelf juist veel doen om te zorgen voor een prettig werkklimaat en zo makkelijker personeel vinden en behouden.’

Op 11 juli 2022 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de derde editie van “Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers”. De conclusie? Werkgevers doen onvoldoende om personeel te vinden en te behouden. Een gemiste kans. In deze markt met arbeidskrapte is het juist van belang dat werkgevers werk maken van personeel vinden en behouden.

Wat kunnen werkgevers beter doen?

‘Personeel vinden en houden, is onder andere een kwestie van goed werkgeverschap en goed voor je mensen zorgen,’ zegt Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief. Bij arbeidsmarktkrapte is het nodig om te kijken naar onbenut potentieel in de markt. En ook om het werk aantrekkelijk te maken. Dit doe je door te zorgen voor goede salarissen, autonomie, werkdrukaanpak en een prettige organisatiecultuur.

De publieke professional heeft meer nodig dan een goed salaris. Hij/zij wil werk doen, waaruit voldoening te halen valt. Daarbij zijn eigen keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid en erkenning van de leidinggevende belangrijk. Is de werkdruk hoog? Dan is er ook behoefte aan begeleiding om hiermee om te gaan.
Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief

Waarom is de aanpak van werkdruk zo belangrijk?

Hoge werkdruk is erg bepalend voor verzuim en uitval van personeel. Dat zorgt in veel publieke sectoren als de zorg en het onderwijs juist voor nóg hogere werkdruk. Een vicieuze cirkel waar deze belangrijke sectoren uit moeten zien te komen. Fey: 'Pak daarom die werkdruk aan. Zorg goed voor de mensen die je in dienst hebt. En maak het werk aantrekkelijk voor dat onbenutte arbeidspotentieel dat zoekt naar nieuw werk of een eerste baan.’

Wat CNV voor jou als publieke professional doet

Goede zorg, onderwijs en overheidsdiensten werd lange tijd als vanzelfsprekend gezien. Intussen liep de werkdruk in deze sectoren op en nam de kwaliteit af. Door extra druk van corona en oplopende personeelstekorten is inmiddels voor iedereen duidelijk dat het zo niet verder kan. De basis moet weer op orde en er moet vooral blijvend worden geïnvesteerd in lonen, professionalisering en autonomie.

Wat CNV nog meer doet voor de 3 belangrijkste publieke sectoren?