DELTA Fiber: cao nog niet verlengd, wel salarisverhoging per 1 mei

DELTA Fiber heeft in goed overleg met de vakbonden de onderhandelingen over verlenging van de cao opgeschort tot na de zomervakantie. Gesprekken hebben vooralsnog niet geleid tot verlenging van de cao voor 2022. Wel heeft DELTA Fiber besloten de voorgestelde salarisverhoging per 1 mei 2022 met terugwerkende kracht door te voeren. Ook de nieuwe regelingen voor de thuiswerkvergoeding en het aanvullend partnerverlof worden ingevoerd.

De cao-gesprekken worden na de zomer hervat en richten zich dan op een cao voor 2023.

De cao Breedband en Telecommunicatie is per 1 januari 2022 afgelopen. Omdat er voor 2022 geen nieuwe cao is afgesloten, blijft de oude cao volgens de wet geldig (nawerking). Dit betekent dat de bepalingen van de oude cao van kracht blijven, totdat er een nieuwe cao is afgesproken. Voor medewerkers verandert hieraan dus niets.

Wat wél verandert is dat DELTA Fiber de eerder gedeelde wijzigingen in de cao eenzijdig doorvoert. Het aanvullend partnerverlof gaat in per 1 januari 2022. De salarisverhoging van 2,4% wordt doorgevoerd per 1 mei 2022. De thuiswerkvergoeding geldt vanaf 1 juli 2022. Voor deze regeling vragen we nu de OR om instemming, omdat de regeling niet in de cao wordt opgenomen. Meer hierover wordt via jullie intranet bekendgemaakt.

DELTA Fiber en de vakbonden hebben meerdere formele en informele gesprekken gevoerd in de afgelopen periode. Afgesproken werd dat DELTA Fiber zijn medewerkers uitlegt wat de achtergrond was bij de cao-inzet die het bedrijf voorstelde. Voor wat betreft de loonstijging zitten DELTA Fiber en het CNV te ver uit elkaar.

Het CNV waardeert de wijze waarop DELTA Fiber zijn medewerkers heeft geïnformeerd over de inhoud en achtergrond van de voorgestelde loonsverhoging voor 2022. De gemiddelde inflatie komt dit jaar uit op een uitzonderlijke 8,7%, door met name de dure energie en de gestegen prijzen van levensmiddelen en veel goederen en diensten. Wat het CNV betreft moet daar een forse loonsverhoging tegenover staan en daarom is er een kloof tussen wat DELTA Fiber wil en kan en wat het CNV graag zou zien. Daardoor konden de partijen niet tot een overeenstemming komen over de inhoud van de cao voor 2022.

DELTA Fiber vindt het nog steeds belangrijk om een nieuwe cao af te sluiten met de bonden. Een cao geeft immers voor een langere periode duidelijkheid voor werkgever en medewerkers. We hebben daarom afgesproken om na de zomervakantie opnieuw met elkaar in overleg te gaan over een cao voor 2023 en verder.