KPN OR-verkiezingen: Kies voor het CNV!

Aanstaande maandag 9 mei starten de OR-verkiezingen voor KPN. Je kunt je stem uitbrengen vanaf maandag 9 mei t/m 16 mei 2022. CNV Connectief heeft 5 enthousiaste en betrokken kandidaten op de lijst staan, waarop jij je stem kunt uitbrengen. Kies voor een CNV-lid, zodat wij goed vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraad (OR).

Wat doet de OR?

De ondernemingsraad heeft medezeggenschap bij belangrijke besluiten die jouw werkgever wil nemen. De OR is daarom een noodzakelijke overlegpartner van jouw werkgever. Als je als bedrijf nieuwe plannen hebt met betrekking tot belangrijke investeringen of personele veranderingen, dan worden deze voorgelegd aan de OR. Een goede OR ziet toe op de belangen van jou als werknemer van KPN en op de belangen van het bedrijf. Want iedereen heeft er baat bij dat het bedrijf goede bedrijfsvoering heeft én goede resultaten behaalt. De OR speelt daarin een belangrijke rol, overlegt met de werkgever en kan ook informatie inwinnen, voorstellen indienen en gevraagd en ongevraagd advies geven.

Jouw stem is belangrijk

Via de ondernemingsraad heb jij medezeggenschap bij jouw werkgever. Dit zorgt voor evenwicht binnen een bedrijf. Ook is medezeggenschap belangrijk voor de informatievoorziening over en weer en voor de betrokkenheid en rust. Bovendien wordt jouw stem als werknemer gehoord als het gaat om belangrijke beslissingen.

Stem op een collega die lid is van een vakbond

Weet je nog niet op wie je moet stemmen? Breng je stem uit op een collega die lid is van CNV. We zijn verschilmakers. Een echte beweging voor werkend Nederland. We zetten ons in voor sterke werknemersrechten, zeker werk en eerlijk loon. Voor iedereen. Dat doen we niet alleen aan de cao-tafel, we geven ook training en advies aan leden zodat zij collega’s kunnen vertegenwoordigen als OR-lid.

Dit zijn de CNV-leden waarop jij je stem kunt uitbrengen:

  • De heer F.W.A. Brocken, verkiesbaar voor OR Staven
  • Mevrouw J.M. Willemsen, verkiesbaar voor OR Customer delivery
  • De heer G. van Duijkeren, verkiesbaar voor OR B2B Integration
  • De heer L.H. Hofstra, verkiesbaar voor OR KPN Security
  • De heer P. Vonk, verkiesbaar voor OR TDO

De keuze is aan jou. Breng je stem uit op één van deze OR kandidaten!

Omdat er bij KPN door historische redenen twee CNV vakbonden binnen het bedrijf actief zijn, kun je ook stemmen op een kandidaat van CNV Vakmensen. Ook dat is een goede keuze!