Sociale Alliantie roept gemeentes op om energiearmoede te bestrijden

Ruim een miljoen mensen in Nederland knopen de eindjes aan elkaar. Zij ontvangen een laag loon of uitkering. Juist deze groep woont vaak in tochtige woningen, die niet voldoen aan de moderne isolatiestandaarden. Door gestegen energielasten, staat in de meeste huishoudens de verwarming laag of zelfs uit. De Sociale Alliantie, waar CNV deel van uitmaakt, roept in een brief gemeenteraden en colleges van B&W op om inwoners niet in de kou te laten staan. Het toegevoegde 5-puntenplan ‘Ga energiearmoede tegen’ doet suggesties om minima tegemoet te komen in de energiekosten.

5-puntenplan 'Ga energiearmoede tegen'

Het plan geeft gemeenten 5 praktische aanbevelingen in het tegengaan van energiearmoede bij mensen met een laag inkomen:

  1. Verruim het minimabeleid, want de energietoeslag is ontoereikend.
  2. Zet versoepeling van de Participatiewet in gang.
  3. Vergoed energiekosten van inwoners met een beperking.
  4. Betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen van armoedebeleid
  5. Wijs bewoners actief op de mogelijkheden voor inkomensondersteuning

5-puntenplan 'Ga energiearmoede tegen'

Ben jij benieuwd naar het 5-puntenplan om energiearmoede in de gemeenten te bestrijden? Download het bestand nu.

Download nu

Over de Sociale Alliantie

De Sociale Alliantie is een initiatief van vakbonden, kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband is, sinds het ontstaan in 2000, doorgegroeid naar een netwerkorganisatie. Binnen dat netwerkverband nemen ruim 50 landelijke, regionale en plaatselijke organisaties deel. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede.