De ABGP: individuele en collectieve belangenbehartiging

De ABGP behartigt de belangen van zo’n 15.000 werknemers, bij verschillende werkgevers in de diverse sectoren

Welkom op de nieuwe ABGP omgeving!

Per 1 januari 2023 is ABGP gefuseerd met CNV Connectief. Dit betekent voor nu een aantal belangrijke dingen:

  • Alle leden (waaronder gepensioneerden) gaan naadloos over naar CNV Connectief. Alle opgebouwde rechten blijven van kracht.
  • Alle lopende dossiers bij de ABGP worden voortgezet zoals je gewend bent. De ondersteuning loopt nu alleen via de 1e lijn vakbondsconsulenten en juridische afdeling van CNV. De al bij de rechtbank lopende procedures blijven door de huidige advocaat behandeld worden.
  • De contributie bij CNV Connectief ligt wat hoger. Daarom zijn daar voor het eerste - en tweede jaar afspraken over gemaakt. Voor werkende leden (volbetalend) betekent dit dat ze eind 2023 €20,- terugkrijgen en eind 2024 €10,-. Voor de gepensioneerden is dit €32,- en €16,-. Alle bedragen zijn netto bedragen.
  • Bij het CNV Connectief lidmaatschap zit een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering.
  • de (ex)leden van ABGP worden per 1 januari 2023 ondergebracht in voor hen relevante sectorgroepen.

Heb je nog verdere vragen? Dan kun je contact opnemen met: Bernadette Siemens, b.siemens@cnv.nl. Of bel naar het infonummer: 030 751 1003.

FAQ