Onderhandelingsresultaat cao Waterbedrijven

Verhoging van de salarisschalen voor iedereen met €75,- en per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. De afgelopen periode hebben CNV Publieke Diensten en de andere bonden met de WWb (Werkgeversvereniging Waterbedrijven) online onderhandeld over een nieuwe cao voor de drinkwatersector. Daags voor Goede Vrijdag is een onderhandelingsresultaat over een nieuwe tweejarige cao bereikt.

Partijen zijn blij met het resultaat en zullen dit de komende tijd aan de leden en werknemers voorleggen. Op korte termijn zullen afspraken en tekst van het onderhandelingsresultaat gedeeld worden met de leden van de bonden en de werknemers. Cao-partijen gaan vervolgens hun achterbannen raadplegen. Als die instemmen heeft de drinkwatersector een nieuwe cao.

De looptijd van de nieuwe cao is twee jaar: van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Onderdeel is verder een aanvulling op het salaris tot 100 procent bij geboorteverlof en studieafspraken over duurzame inzetbaarheid.