Stemmen nieuwe cao Waterbedrijven nu mogelijk

Er kan door de leden van CNV Publieke Diensten bij de waterbedrijven nu gestemd worden over het onderhandelingsresultaat ( zie link) voor de nieuwe cao dat op 1 april is geboekt. Samen met de andere bonden en werkgevers (WWb) zijn toen afspraken gemaakt over loon, geboorteverlof en andere onderwerpen.

‘Nu met de coronapandemie hebben wij een goed gebalanceerde cao nodig. Een die rust geeft in de sector en een vooruitzicht biedt op betere tijden. In onze optiek doet dit onderhandelingsresultaat daar recht aan’, is bestuurder Abhilash Sewgobind tevreden over het behaalde resultaat. Zo zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 de voltijds maandsalarissen met €75,- bruto verhoogd en zal voor deeltijders een pro rata loonsverhoging plaatsvinden. Op 1 januari 2022 volgt dan nog een verhoging met 1,5 procent.

Zelf salaris berekenen

Om na te gaan wat de afspraken in de nieuwe cao concreet betekenen, is een tool (zie link) gemaakt waarmee door het invullen van salaris en contracturen, zelf de loonsverhoging kan worden berekend. Afgelopen vrijdag ontvingen alle CNV-leden in deze sector een uitnodiging om hun stem uit te brengen. Niets ontvangen, neem dan contact op met CNV Info: 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl..