Al het nieuws

Actie bij kolencentrale Rotterdam na ontstane onrust

Met een kleinschalige poortactie dinsdag wilden CNV Publieke Diensten en FNV hun ongenoegen uiten rond het proces tot sluiting van kolencentrale PPR BV/ONYX in Rotterdam en de onderhandelingen over een sociaal plan. Tijdens de actie werd ook een petitie door Anselma Zwaagstra, onderhandelaar namens CNV Publieke diensten, aangeboden aan de directie.

Vorige week was onder het personeel grote onrust ontstaan door mededelingen dat er met de gedachte wordt gespeeld om een doorstart te maken met het bedrijf door het stoken van biomassa, waarbij slechts een gedeelte van de medewerkers in dienst kan blijven.

Daarnaast is er ook frustratie over de onderhandelingen over het huidige sociaal plan. Die lopen inmiddels al zeven maanden en hebben nog steeds niet geleid tot een acceptabel resultaat.

In de aangeboden petitie eisen de bonden:
- Een sociaal plan voor het gehele proces, ook bij een doorstart.
- Voldoende financiële ruimte voor een tegemoetkoming voor verlies aan inkomen en een tegemoetkoming voor mogelijke pensioenschade.
- De keuzemogelijkheid voor een regeling van vrijwillig vertrek.
Of
- De keuzemogelijkheid voor een begeleidingstraject van werk naar werk middels begeleiding van SMK (Stichting Mobiliteit Kolenketen).
- Contractonderhandelingen met SMK over de inzet van SMK en het vaststellen en reserveren van de benodigde middelen.

Tot slot bevat de petitie de eis voor het op korte termijn duidelijkheid geven aan het personeel welke besluiten zij mogen verwachten en wat dat betekent voor de werkgelegenheid en rechtspositie.

Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.