Al het nieuws

CNV blij met breed draagvlak voor cao Netwerkbedrijven

Er is een einde gekomen aan de impasse waarin de cao-onderhandelingen zich bevonden. De bonden en werkgevers hebben een onderhandelingsuitkomst bereikt. We kunnen nu eindelijk na de zomervakantie aan de slag met het sectoraal sociaal plan. Nu is er helemaal geen sociaal plan en daar kunnen medewerkers in reorganisatie de dupe van worden. Eindelijk kunnen we ook werk maken van de wacht- en storingsdienst. Daar wachten we al jaren op!

Om toch gezamenlijk een cao-resultaat te boeken, werd van alle partijen creativiteit verwacht en de wil om ook echt nu aan de slag te gaan met de belangen van alle medewerkers in de netwerkbedrijven.

De leden van het CNV waren al akkoord met de inhoud van het eindbod van de onderhandelingen begin mei. In het bijzonder met het ongewijzigd verlengen van de huidige cao, waarin ook de bovenwettelijke WW is geregeld en het 3e WW-jaar is gerepareerd. Volgens het CNV vragen de overige inhoudelijke thema’s direct onze gezamenlijke aandacht.


Samen sterk

Het CNV heeft na de stemming niet de cao ondertekend, maar heeft aandacht gevraagd voor het brede draagvlak onder medewerkers voor een nieuwe cao. Als er een bond zichzelf buitenspel zet, draagt dat niet bij aan de samenhorigheid die wij in onze sector gewend zijn.

Na een aantal bijeenkomsten is het uiteindelijk gelukt om van een eindbod van werkgevers een gezamenlijke uitkomst van de onderhandelingen te maken.