Al het nieuws

Eindelijk een cao Netwerkbedrijven

Nu de leden van FNV ook hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, is er een einde gekomen aan de impasse waarin de onderhandelingen terecht waren gekomen. Kostbare tijd is verloren gegaan, maar na de zomervakantie gaan we eindelijk aan de slag!

De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2021 en loopt tot en met 31 december 2022.

Naast de structurele loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 vindt in september dit jaar een eenmalige uitkering plaats van € 350,- bruto. Deeltijders ontvangen deze uitkering naar rato van hun parttime percentage. Het sectoraal sociaal plan en de Vitaliteitsregeling worden verlengd tot en met 31 december 2021.

We zijn blij dat dit akkoord het mogelijk maakt om nu met de inhoudelijke afspraken aan de slag te gaan. Oftewel om:

  • dit jaar te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak op sectorniveau omtrent duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
  • op bedrijfsniveau te komen tot maatregelen om de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst te verbeteren;
  • vóór 1 oktober 2021 een besluit te nemen over aanpassing van de vitaliteitsregeling na 31 december 2021;
  • vóór 31 december 2021 een besluit te nemen over aanpassing van het sectoraal sociaal plan na 31 december 2021, en
  • ook voor het einde van dit jaar te komen tot kaders op sector- en/of bedrijfsniveau over toepassing van de fiscale RVU-vrijstelling.