Al het nieuws

Nieuwe cao TSO definitief, maar er blijven zorgen

Een meerderheid van de leden van de bonden, waaronder CNV Publieke Diensten, heeft ingestemd met het in mei bereikte onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao TSO 2022-2023. Daarmee is deze een feit.

De nieuwe overeenkomst vormt een goede basis als opmaat naar 2025, als moet worden gestart met het ontwerpen van een fossielvrij energiesysteem (Target Grid) dat in 2045 klaar moet zijn en waarmee uiterlijk 2030 een aanvang moet zijn gemaakt. De cao heeft een looptijd van 16 maanden, van 1 mei 2022 tot 1 september 2023. Hoewel een salarisverhoging en een eenmalige uitkering zijn bewerkstelligd, maakt het personeel zich wel zorgen over de oplopende inflatie en de stijgende prijzen tegenover de in de cao TSO gemaakte afspraken over het loon, de krapte op de arbeidsmarkt en de oplopende werkdruk.

Afspraken in nieuwe cao

In de maand juli worden de volgende uitbetalingen gedaan:

-de structurele loonsverhoging van 3,1 procent met terugwerkende kracht over de maanden mei en juni;

-de structurele loonsverhoging van 3,1 procent over de maand juli, en

-de eenmalige uitkering van 1,2 procent van het jaarsalaris.

Op 2 augustus aanstaande vindt er een wettelijke aanpassing van het ouderschapsverlof plaats.