Onderhandelingsresultaat cao PLb bereikt

Op 14 april heeft CNV Publieke diensten samen met FNV en de werkgevers in de Plb-sector (productie- en leveringsbedrijven) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De belangrijkste punten uit dit onderhandelingsresultaat zijn:
- Looptijd cao van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2022
- Loonsverhoging van 2% per 1 mei 2021
- Eenmalige uitkering per 1 mei 2021 van € 400 bruto voor alle medewerkers die vanaf 1 januari 2021 onafgebroken in dienst zijn geweest bij een werkgever in de sector PLb.
- Instellen van twee paritaire werkgroepen die de cao-partijen gaan adviseren over een aantal zaken zoals de aanpassing van de cao-tekst en de onderwerpen verlofsparen en RVU.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kun je lezen in de bijlage onderaan.

Zowel de vakbonden als de werkgevers zijn tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. De onderhandelingen hebben wat tijd gekost, maar er ligt nu een voor alle partijen acceptabel resultaat.

De werkgevers verenigd in het Directeurenoverleg hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Het onderhandelingsresultaat wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan alle medewerkers. Alle medewerkers kunnen de digitale informatiebijeenkomsten bezoeken die georganiseerd worden. Leden van CNV Publieke diensten worden hierover apart geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal meer informatie gegeven worden over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Daarna kunnen de leden van de vakbonden hun stem uitbrengen. Als de vakbondsleden met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd, kan de cao getekend worden en kunnen de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.

De verwachting is dat de cao niet voor de uitbetaling van het salaris van mei gereed is. De cao-partijen streven ernaar dat de salarisverhoging en de eenmalige uitkering later met terugwerkende kracht met de salarisbetaling van juni kunnen worden uitbetaald aan de medewerkers.