Al het nieuws

Teken de petitie ‘Wij werken niet voor minder’

Cao Kiwa

Je hebt lang vanuit huis gewerkt en je werkgever staat wellicht te juichen om je weer op kantoor terug te zien. Terwijl door het thuiswerken de productiviteit omhoog ging en de werkdruk toenam, blijkt uit het loonbod van de werkgever geen waardering voor jouw inzet. Ook wil jouw werkgever geen afspraken maken over stijgende reiskosten en duurzame inzetbaarheid. Lees verder over het eindbod van je werkgever en teken onze petitie.

Eindbod van je werkgever

Na de laatste onderhandelingen op 15 december 2021 en een bezinningsperiode, hebben we een schriftelijk eindbod ontvangen van de werkgever. Met het loonbod van 2% salarisstijging voor 15 maanden, ga jij er door de sterk gestegen inflatie flink op achteruit. In 2021 stegen de cao-lonen in de publieke sector gemiddeld met 2,8%, terwijl de economie groeide met 3.9%. Door de sterk gestegen inflatie verandert de loongroei van vorig jaar in een inkomensachteruitgang, en de inflatiecijfers schieten steeds verder omhoog. Werknemers in de publieke sector gaan er komend jaar hard op achteruit. Dat vinden wij onacceptabel! Daarom gaan we niet akkoord met het loonbod van jouw werkgever.

Teken de petitie ‘Wij werken niet voor minder!’

Jij bent aan zet. Geef voor 9 maart aan dat jij en je collega’s recht hebben op behoud van koopkracht, een fatsoenlijke reiskostenvergoeding en afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Deze petitie is een initiatief van vakbond CNV en FNV. Na 9 maart overhandigen we de petitie aan de werkgeversdelegatie van Kiwa. We roepen de werkgever op om met een passend voorstel te komen: een voorstel waaruit waardering blijkt voor jouw inzet en waarbij rekening wordt gehouden met inflatiecorrectie en koopkrachtbehoud.

Laat ook je collega’s die niet lid zijn van een vakbond de petitie ondertekenen en stuur de petitie door. Samen staan we sterker!

Om de petitie kracht bij te zetten komen we langs op de volgende locaties:

  • Maandag 28 februari van 8:00 – 10:00 uur in Nieuwegein
  • Dinsdag 1 maart van 8:00 – 10:00 uur in Rijswijk
  • Donderdag 3 maart van 08:00 – 10:00 uur in Apeldoorn

Ik beantwoord dan graag al je vragen over het loonbod van je werkgever.

Aynur Polat – Bestuurder CNV

Loonbod van je werkgever voor de cao Kiwa

Looptijd cao:

1 januari 2022 t/m 31 maart 2023 (15 maanden)

Loon

  • Per 1 januari 2022: structurele loonstijging van 2%
  • Per 1 januari 2023: eenmalige jaarlijkse uitkering van € 100,- bruto

Overige vergoedingen

  • Consignatievergoeding (vergoeding voor oproepdienst) stijgt van € 92,- naar € 100,- en op feestdagen van € 29,- naar € 35,-
  • Vergoeding voor de zorgverzekering € 270,- stijgt naar € 280,-

Beoordeling en salarisaanpassing

Werkgever heeft de intentie om per 1 januari 2023 een nieuw beoordelingssysteem in te voeren, dat ook nog kan worden gebruikt voor de beoordeling over 2022. De te hanteren beoordelingsmatrix is nog niet vastgesteld.

Voor medewerkers die >100% RSP (percentage van het maximumsalaris in de salarisschaal) hebben, is een eenmalige bonus af te spreken.

Duurzame inzetbaarheid

De RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) is volgens de werkgever niet relevant voor de organisatie. Eventueel kan gesproken worden over een maatwerkregeling, zonder dat hier rechten aan verbonden zijn.

Verlofsparen

Kiwa geeft aan dat er nu al te weinig gebruik wordt gemaakt van de huidige verlofspaarregeling. Hierdoor ziet de werkgever geen noodzaak om deze uit te breiden, ondanks de fiscale mogelijkheden.

Mobiliteit

Werkgever wil de maximale kilometervergoeding voor woon-werkverkeer verhogen van 22 km naar 30 km. Maar wil hiervoor niet het fiscale maximum afspreken, want dit staat in contrast ten opzichte van de CO₂-bepaling vanuit het Kiwa-beleid. De mobiliteitsvergoeding bedraagt € 0,19 per km.

Geboorteverlof

Werkgever wil het geboorteverlof, dat wettelijk is vastgesteld op 70% van het SV-dagloon, aanvullen tot 90% van het salaris.

Vakbondscontributie

Werkgever wil de huidige cao-afspraak over de vakbondscontributie voor nieuwe leden continueren.