Al het nieuws

Akkoord cao Havenbedrijf Amsterdam

CNV Publieke Diensten en de andere bonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao bij het Havenbedrijf Amsterdam (Port of Amsterdam). De cao loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2022.

Naast een loonsverhoging van 2.1 procent zijn onder andere afspraken gemaakt over  de mogelijkheid van vervroegde uittreding voor oudere werknemers (maximaal 3 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd). Verder komt er uiterlijk 1 januari 2022 een individueel keuzebudget (IKB) ter vervanging van het cafetariamodel. Hierin kun je geld en tijd besteden aan bepaalde arbeidsvoorwaarden naar keuze, en ook laten uitbetalen in (een) zelf gekozen maand(en). Ook zijn er afspraken gemaakt  over een eenmalige thuiskostenvergoeding. Uiteraard hebben de leden het laatste woord over het akkoord.