De druppel die een rots doet breken…

Caroline Koetsenruijter (43) is mediator, trainer en adviseur in conflictbemiddeling. Zij schreef de boeken 'Jij moet je bek houden!' over hoe je als professional moet omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten en 'Giftig gedoe op de werkplek' over het gedrag van collega's.

Als ik voorlichting geef over agressie wil ik graag dat deelnemers de ergst mogelijke reactie verzinnen voor een collega die doelwit werd van agressie op het werk. Ik gebruik dan (mijn fictieve) tante Corrie als voorbeeld hoe het niet moet. Stel dat haar collega tijdens het werk werd uitgescholden door een klant, dan zou haar reactie zijn: ‘Dat is helemaal niets vergeleken bij wat ik heb meegemaakt. Ik ben door een groep na werk opgewacht en het ziekenhuis ingeslagen.’ Tante Corrie is namelijk dol op het prikkelen van haar nucleus accumbens, het genotscentrum in ons brein. Dat draait overuren als je veel over jezelf praat. In plaats van het opvangen van haar collega is zij meer met zichzelf bezig. Het vervelende is dat dit tante Corrie-gedrag een onbedoeld bijeffect heeft. Medewerkers die ‘slechts’ verbale of psychische agressie ondervonden, denken dat de lat bij fysieke agressie ligt. Zij houden in het vervolg hun mond in het bijzijn van tante Corrie. Want wat zij heeft meegemaakt, dát is pas echt erg.

Het is een van de fnuikende problemen bij organisaties waar medewerkers hun grens dusdanig hebben verlegd dat ze denken dat agressie begint bij fysiek geweld, zoals schoppen, slaan, bijten, duwen en trekken. Agressie begint meestal bij verbale agressie, zoals vernederen, beledigen en discrimineren en op de tweede plaats met psychische agressie, zoals bedreigen en intimideren.

Woorden tellen. Verbale agressie weegt zwaar

Caroline Koetsenruijter

In een recent gesprek met een geüniformeerde hulpverlener werd het door hem als volgt verwoord: ‘Ik word liever in mijn gezicht gespuugd, dan dat ze aankomen met kankerlijer. Mijn vrouw is vorig jaar overleden. Ik sta dan niet voor mezelf in.’ Woorden tellen. Verbale agressie weegt zwaar. Het is de druppel die een rots doet breken.

Mocht er een tante Corrie in je schuilen, bedenk dan nog eens goed dat jouw persoonlijke norm niet die van jouw collega’s of de organisatie hoeft te zijn. Vel geen oordeel over wat verbale agressie met iemand kan doen en kom al hele[1]maal niet aan met we spelen hier de Champions League. Dat vind ik nog erger dan de reactie van tante Corrie. Zeg: ‘Wat goed dat je aangeeft wat er is gebeurd.’ Luister uit en vraag wat de ander nodig heeft en waar je mee kunt hel[1]pen. Dat lost niet alle agressie op maar stimuleert natuurlijk herstel bij jouw collega. Dit is puur tegengif na het meemaken van ongewenst gedrag