Al het nieuws

Buddy traject van start bij justitiële inrichtingen

Naast hoge werkdruk en een onveilig gevoel krijgen personeelsleden van justitiële inrichtingen te maken met geweld. In 2020 ging het om 368 geweldsituaties met justitiabelen waarbij personeel betrokken was. In de praktijk blijkt dat medewerkers soms moeite hebben om hun hart te luchten bij een vertrouwensarts of HR-medewerker. Het buddy traject, waarvan nu een proefperiode start, biedt mogelijk uitkomst.

Opgeleide buddy

Of je voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nu werkt bij een penitentiaire inrichting (PI), rijks justitiële jeugdinrichting (RJJI), detentiecentrum of forensisch psychiatrisch centrum (FPC), een naaste collega kent de situatie waarin jij werkt het best. Een buddy is zo iemand van de werkvloer. Een naaste collega die is opgeleid om te luisteren naar (traumatische) ervaringen en samen te kijken of de beleving overeenkomt met de werkelijkheid.

Aanspreekpunt en ondersteuning

Een buddy is in eerste instantie een aanspreekpunt. Als ervaringsdeskundige weet hij of zij welke moeilijkheden en uitdagingen jij in het werk kunt tegenkomen. In de proefperiode van het buddy traject worden de buddy’s alleen voor agressie-incidenten in justitiële inrichtingen ingezet. Leden en niet-leden kunnen na een geweldsincident op de werkvloer een buddy benaderen met vragen over ondersteuning door de buddy of de bond, voor persoonlijke steun of voor een gesprek. In de proefperiode ligt de nadruk vooral op het voeren van gesprekken en het geven van ondersteuning, in de vorm van advies over vervolgstappen die na een agressie-incident genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld doorverwijzen naar CNV-Info en/of Juridische Dienstverlening.

Wij zijn van mening dat dit project in veel meer velden binnen de rijksoverheid nuttig kan zijn
Gabriëlla Buisman, onderhandelaar cao Rijk

Trauma voorkomen

Een buddy biedt de eerste opvang na een heftige gebeurtenis op de werkvloer. Onderzoek toont aan dat een gesprek binnen 24 tot 72 uur na zo’n gebeurtenis kan helpen om een trauma of PTSS te voorkomen of verminderen. Hierdoor zal ook het risico op uitval, uitstroom en ziekteverzuim kleiner worden. Een buddy kan op een laagdrempelige manier een veilige omgeving bieden, waarin iemand zijn verhaal en de emoties die daarmee gepaard gaan kan delen. Het delen hiervan draagt bij aan de verwerking. Daarnaast heeft een buddy een signaleringsfunctie en kan indien nodig doorverwijzen naar een professioneel hulpverlener.

Soms wordt de stap naar een professioneel hulpverlener of leidinggevende als drempel ervaren, bovendien is deze niet altijd binnen 72 uur beschikbaar. Dat is het belang van een buddy. Die kan wél binnen 72 uur naar je verhaal kan luisteren, waardoor je er niet onnodig langer (en alleen) mee rondloopt.

Zo verloopt de pilot van het buddy traject

  • Looptijd pilot: 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022
  • Buddy’s krijgen gedurende de pilot nog ondersteuning van de trainer, indien nodig
  • Na de pilotperiode wordt er gezamenlijk geëvalueerd: Wat heeft het opgeleverd? Hoe vaak kwamen vragen/casussen naar de buddy’s? Hoe hebben zij het zelf ervaren? Welke feedback hebben ze/we gekregen?

Bij een positieve evaluatie is het de ambitie om het buddy traject uit te rollen naar andere subsectoren van CNV Overheid en publieke diensten.