Al het nieuws

CNV positief over nieuwe maatregelen kabinet

Het CNV waardeert de aangekondigde maatregelen van het kabinet met het doel de zorgsector te ontlasten en de kwaliteit van dienstverlening van cruciale beroepen op peil te houden. 


Het kabinet komt tegemoet aan de dringende oproep vanuit de zorg om maatregelen, die ertoe bijdragen dat hoog noodzakelijke zorg beschikbaar blijft voor hen die dat nodig hebben. De maatregelen kunnen eraan bijdragen dat overheid en publieke sector beter overeind blijven.

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid & Publieke Diensten: ‘Bij de overheid en in de publieke sector wordt op veel plaatsen heel hard gewerkt om de dienstverlening draaiende te houden. Medewerkers in sectoren van vuilverwerking tot uitkeringen, van watervoorziening tot brandweer, voelen zich gesteund door het kabinet, dat er alles aan doet om verdere stijging van coronabesmettingen te voorkomen.’

Anneke Westerlaken voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Medewerkers in zorg en welzijn worden zeer zwaar belast, met de vermoeidheid van de eerste coronagolf nog in de benen. Het wordt bijna onmogelijk om de werkroosters nog in te vullen. Het kabinet ziet dat in en neemt maatregelen die de voortdurende druk op de zorg moeten verminderen.’