Deel jouw visie rondom het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Nog altijd komt grensoverschrijdend gedrag, zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag regelmatig voor. Wij onderzoeken als vakbond hoe we kunnen bijdragen aan het voorkomen grensoverschrijdend gedrag. Wil je ons hierbij helpen? Meld je dan aan voor onze online dialoogsessie en deel je ervaring of visie met ons.

Datum: 27 juni
Tijd: 15:00-16:30 uur
Locatie: MS Teams (online)

Maatschappelijk probleem

Grensoverschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem dat vaak ontstaat vanuit een ongelijke positie. Dat leidt niet alleen tot machtsverschil, maar ook tot het in stand houden van een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag niet serieus genomen wordt. Een verandering is noodzakelijk: een verandering in cultuur, eigen gedrag en elkaar (leren) aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden dialoogsessie

Om te onderzoeken of en welke focus we aan willen brengen, waar behoeftes liggen voor een mogelijk vervolgproject is het CNV gestart met dit (voorloop)project waarin we eerst onderzoek doen. We richten ons op verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag en de effecten hiervan op het werk. Maar we willen ook graag met werkgevers en werkenden in gesprek over dit thema tijdens een dialoogsessie. Ken jij of ben jij een werknemer of werkgever uit de sector Overheid of Publieke Diensten en wil jij ons verder helpen met dit thema? Stuur dan een mail naar Anneke Scheurink (projectmanager).