Al het nieuws

Principeakkoord bereikt nieuw sociaal plan werknemers PostNL

De vakbonden CNV, FNV, BVVP en PostNL hebben gezamenlijk een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor werknemers die vallen onder de cao PostNL. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

Nadruk op doorstroom

CNV was nauw betrokken bij de onderhandelingen voor het nieuwe sociaal plan voor PostNL-werknemers. In tegenstelling tot het vorige sociaal plan ligt de nadruk nu op doorstroom naar een andere functie binnen PostNL in plaats van op uitstroom. Door de krimp bij het bedrijfsonderdeel Mail en groei bij bedrijfsonderdeel Pakketten zijn er bij PostNL namelijk extra banen ontstaan bij bedrijfsonderdeel Pakketten & Logistiek. Daarom is het nieuwe sociaal plan erop gericht om de doorstroom te bevorderen. Voor diegene voor wie doorstroom niet haalbaar is of die onverhoopt boventallig wordt, zijn we tot regelingen gekomen voor uitstroom.

Gemaakte afspraken

In het nieuwe principeakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over:

  • het stimuleren van doorstroom
  • een doorstroompremie
  • de vrijwillige seniorenregeling
  • een vertrekregeling na overcompleet-melding
  • een vertrekregeling met begeleiding na overcompleet-melding

Intensieve gesprekken

De gesprekken over een nieuw sociaal plan hebben meer dan een half jaar geduurd en waren intensief. Het resultaat: we hebben goede afspraken kunnen maken met aandacht voor doorstroom, werkbehoud en aandacht voor de medewerkers met lange dienstverbanden. Wij leggen dit principeakkoord dan ook positief aan onze leden voor.

Ben jij lid van CNV?

Dan heb je een mail ontvangen met daarin het stemformulier voor dit principeakkoord. Je kunt stemmen tot 30 juli 2021.