Principeakkoord nieuwe cao PostNL

Na een lang onderhandelingsproces hebben CNV en BVPP met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao PostNL. Het gaat om een cao met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao PostNL startte in augustus 2022 en verlopen al vanaf het begin moeizaam. PostNL maakte al snel bekend dat zij zich in een slechte financiële situatie bevinden en daardoor weinig bewegingsruimte hebben. Heel Nederland zat op dat moment al in een onzekere economische situatie door de gevolgen van de oorlog, gasprijzen en hoge inflatie.

Fatsoenlijke cao

De gesprekken tussen ons en PostNL eindigden uiteindelijk in een zeer onaangename situatie en er ontstond een situatie zonder ‘uitweg’. Wij zijn daarom in actie gekomen, stelden een ultimatum, stuurden een open brief aan de Raad van Bestuur, deden een kaartjesactie en een succesvolle stiptheidsactie. Daarbij hadden we de vergadering met het actiecomité al gepland om te praten over hardere actievormen. Dit alles had één doel: druk uitoefenen op PostNL, zodat we verder konden praten over een fatsoenlijke cao.

Onderhandelingen hervat

Dat heeft effect gehad. PostNL wilde begin januari opnieuw met ons om de tafel en dat heeft geleid tot een resultaat dat is vastgelegd in een principeakkoord.

De belangrijkste afspraken op een rij:

 • De looptijd van de cao is 2 jaar, vanaf 1 april 2022 tot 31 maart 2024.
 • Eenzijdig heeft PostNL in december 2022 de salarissen verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. De nabetaling van deze salarisverhoging heeft plaatsgevonden in december 2022.
  • Schaal 1 t/m 2: 4,5%
  • Schaal 3 t/m 7: 4,0%
  • Schaal 8 t/m 13: 2,5%
 • Eenmalige uitkering van 1,5 procent over 2022 die in februari 2023 wordt uitbetaald ( dit is aanvullend op de uitbetaling in december 2022).
 • Structurele salarisverhoging: 2 procent in juni 2023, 2 procent in september 2023 en 1 procent in januari 2024.
 • Reiskostenvergoeding woon-werk van €0,19 naar €0,21 netto per kilometer vanaf 1 februari 2023 en vanaf 1 februari 2024 van €0,21 naar €0,22 netto per kilometer.
 • De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) wordt vanaf 1 februari 2023 opgenomen in de cao.

Stemmen

Onze leden hebben inmiddels een e-mail ontvangen met meer informatie over het principeakkoord en met de mogelijkheid om te stemmen. Zij kunnen tot donderdag 19 januari 15:00 uur hun stem uitbrengen.