Doorstart cao-onderhandelingen Openbare Bibliotheken

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft de vakbonden, waaronder CNV Connectief, laten weten dat de VOB niet langer achter het onderhandelaarsakkoord staat om tot een gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken (OB) en Kunsteducatie (KE) te komen. De onderhandelingen voor deze gezamenlijke cao zijn daarom gestopt. Sociale partners gaan echter over een nieuwe cao OB onderhandelen.

Geen gezamenlijke cao OB-KE

De onderhandelingen over de cao OB-KE liepen al enige tijd moeizaam. Het bleek in de praktijk heel lastig om twee cao’s zodanig in elkaar te schuiven dat niemand tekort werd gedaan én dat de nieuwe cao voor iedereen werkbaar is. Daarnaast heeft voortschrijdend inzicht ertoe geleid dat de VOB is gaan twijfelen over het nut en de noodzaak om te komen tot een gezamenlijke cao OB-KE. De VOB heeft daarom eenzijdig het onderhandelingsakkoord opgezegd.

Wat dit voor jou betekent, als je werkt bij een openbare bibliotheek

De cao OB verliep op 1 juli 2020. Maar deze heeft een zogeheten nawerking. Was je vóór 1 juli 2020 in dienst bij je werkgever? Dan blijven de arbeidsvoorwaarden uit de verlopen cao op jou van toepassing. Als je na 1 juli 2020 in dienst bent gegaan bij een openbare bibliotheek, ben je waarschijnlijk aangesteld op basis van de arbeidsvoorwaarden van de verlopen cao. Ook dan zijn deze ‘verlopen’ arbeidsvoorwaarden geldig. Hoe het zit met de loonsverhoging uit het onderhandelingsakkoord? De VOB heeft toegezegd dat deze niet zal worden teruggedraaid.

Start nieuwe cao-onderhandelingen Openbare Bibliotheken

De VOB en de bonden hebben besloten de cao-onderhandelingen weer op te pakken. Nu alleen voor de Openbare Bibliotheken. Het is dus de bedoeling dat er een nieuwe cao OB komt. Donderdag 15 juli 2021 hebben de sociale partners hierover een eerste gesprek. Houd de cao-pagina Openbare Bibliotheken in de gaten om op de hoogte te blijven.